Skip to Main Content
Jeg leter etter

Med fokus på en bedre hverdag

Målet vårt er å påvirke alt vi gjør i riktig retning – enten det gjelder våre løsninger til kundene våre eller lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

Fabrikken vår i Malaysia der vi produserer Biogel® hansker, drives på en ansvarsbevisst måte. Vi tenker på virkningene av handlingene våre.
Fabrikken vår i Malaysia der vi produserer Biogel® hansker, drives på en ansvarsbevisst måte. Vi tenker på virkningene av handlingene våre.

Bærekraft preger alt vi gjør

Vi tenker på de langsiktige virkningene av handlingene våre – enten vi behandler pasienter, reduserer påvirkningen på miljøet eller gir noe tilbake til lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vi er forsiktige med ressursbruken. Og vi har som mål å redusere utslipp og avfall der det er mulig for å verne om miljøet.

Vi investerer i våre medarbeidere og vi forsikrer oss om at leverandørene våre tar godt vare på sine. Vi driver selskapet på en ansvarsbevisst måte, og vi gir tilbake til samfunnet ved å investere i lokalsamfunn der vi driver virksomhet – og ved å støtte veldedige organisasjoner som deler våre målsetninger.

Stadig bedre

Vi har troen på å måle og forbedre vår tilnærming til bærekraft. Vi har undertegnet FNs Global Compact og vi følger indeksen for Global Reporting Initiative (GRI) og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Del på sosiale medier

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt