Skip to Main Content
Jeg leter etter

For mange pasienter lider forstatt av trykksår som kunne vært unngått.
Dette må endres.

Last ned brosjyre for forebygging av trykksår, hvilke bandasjer bruker du hvor?

hidden1hidden2
Mölnlycke – din partner i kampen mot trykksår

Trykksår er et økende problem som påvirker nær sagt alle sider av helsevesenet. Sykehusassosierte trykksår og trykkskader påfører pasienten betydelig skade og behandlingen blir stadig mer kostbar . Budsjetter for utstyr til sårbehandling kuttes, og dette gjør behandlingen av sykehusassosierte trykksår og trykkskader enda vanskeligere. Presset for å erstatte kvalitetsprodukter med rimelige produkter kan utgjøre en trussel mot tilbudet av pasientbehandling. Vi tilbyr et program med dokumenterte produkter og støtte fra et klinisk team som kan bidra til å sikre bedre forebygging og behandling av trykksår. Vi har også Mölnlycke Advantage som kan gi innsikt og opplæringsløsninger som kan være nødvendige for å sikre endrede og bedre resultater for pasientene innen helseorganisasjonen.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Konklusjon

Hovedmålet var å undersøke om en flerlags skumbandasje med silikon, som et tillegg til standard forebyggende trykksårbehandling, ville gjøre en forskjell i å redusere trykksårforekomsten blant innlagte høyrisikopasienter.

  • En randomisert kontrollert studie ved åtte sykehus i Belgia
  • 1633 pasienter, hvorav 12,4 % var fra intensivavdelinger
  • Pasientene ble tilfeldig fordelt i tre like store grupper
  • Maksimal behandlingstid var 14 dager

Kontrollgruppen: Standard forebyggende strategier for trykksår som beskrevet i sykehusenes protokoller, ingen bandasje

Behandlingsgruppen: Standard forebyggende strategier PLUSS skumbandasjer med silikon, som Mepilex® Border, Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel (Mölnlycke Health Care) ble brukt på store lårbeinsknute, sakralområdet og hælene.

Les hele artikkelen              One-pager            

hidden1hidden2

Trykksår er smertefulle og påvirker pasienters selvstendighet og livskvalitet

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Les Eskos historie

Esko, 66 år, har lidd av trykksår de siste 10 årene og gjennomgått 5 store trykksåroperasjoner. Etter sin ulykke ble han advart mot trykksår. Esko levde de første 20 årene uten å få trykksår, før det første trykksåret kom. Nå vil Esko skape oppmerksomhet rundt trykksår i helsevesenet og blant pasienter.

Les historien

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Sterk evidens støtter endring

Mepilex Border Flex har over 100 bevis  , inkluderet flere randomiserte kontrollerte studier, som demonstrerer den isolerte effekten av trykksårforebygging med bandasjer i ulike situasjoner          . Bandasjer burde være en del av en behandlingsplan hvor du jevnlig inspiserer såret som er utsatt for trykksår.

Mepilex Border-bandasjer har flere evidens av høy kvalitet som viser bandasjens effektivitet i å forebygge trykksår enn det konkurrentenes flerlags skumbandasjer har til sammen .

hidden1hidden2

Vi er her for deg når du trenger oss

Mölnlyckes program for behandling av trykksår består av dokumenterte produkter og klinisk støtte, som kan bidra til å sikre bedre forebygging og behandling av trykksår. Er du interessert i å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå en positiv endring?

Ta kontakt med oss.

Kontakt oss

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Unødvendig lidelse, unødvendige kostnader

Mangel på optimal trykksårforebygging kan bety langvarige behandlinger og store kostnader. Med kvalitetsprodukter og evidensbaserte retningslinjer gir forebygging av trykksår en betydelig helseøkonomisk effekt.

 

hidden1hidden2

100 % avkastning på investeringen innen 1 år

I en studie av William Padula, ved Johns Hopkins Bloomberg School of Publich Health (Baltimore, MD, USA), ble innrapporterte trykkskader oppstått under sykehusinnleggelser ved 38 akademiske medisinske sentre (AMC) undersøkt over en periode på seks år. Studien involverte en gruppe på 1,03 millioner høyrisikopasienter og bruk av Mepilex Border, og viste en reduksjon på gjennomsnittlig fire rapporterte trykkskader per år per AMC  . 
 
hidden1hidden2
Mölnlycke Advantage

En utdanningsportal for helsepersonell innen sårbehandling. Med Mölnlycke Advantage får du tilgang til e-læringskurs, webinarer, informasjon om sårtyper, klinisk dokumentasjon og innsikt, og brukerveiledninger for pasienter. 

hidden1hidden2

Fra dokumentert forebygging til effektiv behandling – en omfattende løsning for trykksår

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Gi beskyttelse mot hælens unike sårbarhet overfor trykksår

Hvorfor er hælen  viktig?

Lær mer

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Godta

 

 

'References'

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.