Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Våre fokusområder
hidden1hidden2

Hos Mölnlycke støtter vi fullt ut målene i FNs Parisavtale om klimaendringer, og vi forplikter oss til å nå netto nullutslipp senest innen 2050, og frikobler materialbruk fra vår vekst.

I vår virksomhet innen helse har det alltid vært avgjørende å opprettholde sterke, gjensidige fordelaktige relasjoner med alle våre interessenter. Vi bryr oss om kundene, pasientene og de ansatte som individer, våre leverandørers ansatte – og samfunnsutvikling generelt.

Vi forventer at alle våre ansatte lever opp til forpliktelsen om etterlevelse og etisk virksomhet. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre rammeverket for etterlevelse som støttes av en integritetstankegang i hele organisasjonen.

 

hidden1hidden2
Forsiden til Mölnlycke integrerte års- og bærekraftsrapport 2021 med en barnepasient og en sykepleier
Vår integrerte års- og bærekraftsrapport 2022
Åpenhet

Rapportsenter for bærekraft

Vi er transparente om vår påvirkning på miljø, mennesker og samfunn. Hvert år rapporterer vi om resultater og prestasjoner i vår integrerte års- og bærekraftsrapport.
Utarbeidelsen av rapporten er veiledet av standardene til Global Reporting Initiative (GRI), og Mölnlycke vil fortsette å arbeide for å samkjøre rapporteringen med GRI-standarder og retningslinjene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Les Mölnlyckes integrerte års- og bærekraftsrapport 2022

hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.