Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Ecovadis gullmedaljelogo

Verdens største og mest pålitelige leverandør av bærekraftsvurderinger, EcoVadis, har gitt Mölnlycke en gullmedalje for vårt fokus på bærekraft. I 2023 rangerte de oss blant de 3 prosent beste selskapene i verden.

hidden1hidden2

Carbon Disclosure Project (CDP) har som mål å gjøre miljørapportering og risikostyring til en forretningsnorm, og fremmer åpenhet, innsikt og benchmarking. Vi rapporterer klimarisikoer og lavkarbonmuligheter gjennom CDP Climate-spørreskjemaet til fordel for alle våre interessenter. I 2022 ga CDP Mölnlycke en B-rangering, som er høyere enn gjennomsnittet for en leverandør av medisinsk utstyr.

Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gir investorene informasjon om selskapenes styring og tiltak for å redusere risikoene for klimaendringer. Vi støtter anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) og inkluderer disse opplysningene i vår eksterne bærekraftsrapportering. 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

ISO9001 er et kvalitetsstyringssystem for å sikre at organisasjoner oppfyller kundenes og andre interessenters behov innenfor lovfestede og forskriftsmessige krav knyttet til et produkt.

ISO45001 etablerer et helse- og sikkerhetsstyringssystem for å hjelpe organisasjoner med å fremme og beskytte fysisk og mental helse, for å redusere yrkesskader og -sykdommer. Siden desember 2020 er alle produksjonsanlegg og hovedkontor sertifisert i henhold til ISO 45001.

hidden1hidden2

ISO 14001:2015 spesifiserer kravene til et miljøstyringssystem som en organisasjon kan bruke til å forbedre sine miljøprestasjoner. Den fokuserer på hvordan en organisasjon påvirker det ytre miljøet. For å kunne arbeide systematisk og oppfylle eksterne forventninger har Mölnlycke valgt å følge ISO 14001-standardene i et integrert HMS-styringssystem. Hovedkontoret og de fleste produksjonsanleggene har vært sertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002.

FSC-logo

Forest Management Certification (FSC) bekrefter at tømmeret som er brukt i emballasjen kommer fra en skog som er forvaltet for å bevare biologisk mangfold, og som gagner livene til lokalbefolkningen og arbeiderne. Våre produkter eller emballasje med FSC-logoen inneholder materiale fra FSCs sertifiserte system.

hidden1hidden2

Sertifikatet fra International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) bekrefter at produkter inneholder materialer fra kilder som er drevet på en god måte, via en strengt kontrollert forsyningskjede. Denne sertifiseringen gjelder for det biobaserte innholdet i stadig flere av våre operasjonsoppdekkinger.

hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.