Skip to Main Content
Jeg leter etter

Forebygge infeksjoner i kirurgiske sår

Opptil 1 av 20 pasienter som får utført et kirurgisk inngrep, vil få en infeksjon på operasjonsstedet, så det er svært viktig å beskytte kirurgiske sår etter operasjon.

Helsepersonell som triller en pasient i sykehusseng

Postoperative infeksjoner og andre hudkomplikasjoner kan forstyrre den normale helingsprosessen – og føre til lengre sykehusopphold og kanskje også ytterligere inngrep    – i tillegg til smerte og ubehag for pasienten  .

Bandasjerelaterte risikofaktorer for postoperative infeksjoner

Kirurgiske sår, i likhet med andre sår, er et gunstig ynglested for patogener. Når pasienten forlater operasjonssalen, kan en rekke faktorer knyttet til bruk av sårbandasjer øke risikoen for sårinfeksjon.

Bandasjeskift er forbundet med infeksjonsrisiko: jo oftere bandasjen skiftes, desto mer eksponeres såret for kontaminasjon .

Dårlig sårvæskehåndtering er også en risikofaktor. Sårvæske inneholder puss fra smittebærende mikroorganismer . Dersom sårvæske ikke håndteres effektivt, er det større risiko for fuktrelatert skade (som maserasjon) og bakteriell kontaminasjon av såret, og særlig hvis den lekker utenfor bandasjen .

Skade på huden rundt såret er også forbundet med infeksjon. Heftingen på tradisjonelle bandasjer er for eksempel forbundet med utviklingen av sårblemmer . Når det går hull på blemmene, er det økt risiko for infeksjon .

'References'

Del på sosiale medier

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.