Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Hansker til infeksjonsforebygging

Forebygging av infeksjon og kryssmitte i operasjonssalen innebærer å vurdere luften, pasientene, helsepersonell, utstyret og overflatene. Vi samarbeider med helsepersonell for å finne ut hvordan vi mest mulig effektivt kan forebygge infeksjon og kryssmitte.

Operasjonshansker

Enkle hansker:

Operasjonshansker bidrar til å redusere risikoen for infeksjon hos både helsepersonell og pasienter       – og er én av flere fakturer som sammen forhindrer kontaminasjon i operasjonssalen    . Men hvis det går hull på hansken etter et nålestikk, er beskyttelsen borte og hullet synes kanskje ikke engang. Det er økt risiko for infeksjon på operasjonsstedet når det går hull på hansken   .

Bruk av hanskepudder gjør det enklere å ta på og av operasjonshansker. Men det kan føre til svekket resistens mot infeksjoner, bakteriell kontaminasjon, reaksjon på fremmedlegemer, forsinket sårheling, sammenvoksing og granulomer     . Alle disse potensielle konsekvensene kan øke risikoen for infeksjon på operasjonsstedet.  

Doble hansker med hullindikasjon:

Doble hansker med hullindikasjonssystem – bruk av både ytterhansker og innerhansker – gjør det mulig for helsepersonell å oppdage hull på hansken straks det oppstår. Det betyr at de kan raskt bytte hansker og fortsette inngrepet uten å ofte beskyttelsen mot kryssmitte     .

I en studie av hansker brukt ved kirurgiske inngrep var registreringsraten for hull under operasjon på 90,2 % i undergruppen med indikatorhansker, sammenlignet med 23 % og 36 % i undergruppene med henholdsvis kombinasjonshansker (to vanlige) og enkle hansker   .

Det er dokumentert at bruk av doble hansker reduserer risikoen for skader fra nåler og skalpeller samt eksponering for blodoverførbare infeksjoner. En Cochrane-oversikt fra 2014 konkluderte med at doble hansker reduserer risikoen for hull på innerhansken med 71 %, sammenlignet med enkle hansker   .

I dag anbefaler ledende myndigheter doble hansker ved invasive kirurgiske inngrep:

  • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   
  • National Association of Theatre Nurses (NATN)   
  • Association of periOperative Registered Nurses (AORN)   
  • American College of Surgeons (ACS)   
  • Royal College of Surgeons of England   
  • Australian College of Operating Room Nurses   
hidden1hidden2

Forebygge infeksjon med operasjonsbekledning

Vi mener at operasjonsbekledning spiller en viktig rolle for infeksjonsforebygging – ved å beskytte pasienter mot kontaminasjon fra helsepersonell og fremme ren luft i operasjonssalen.

Gjenbrukbar operasjonsbekledning

Tradisjonell operasjonsbekledning av stoff vaskes mellom operasjoner og brukes på nytt. Men flekker og slitasje kan svekke beskyttelsen, og ytelsen forringes avhengig av kvalitet og antall vask.

Operasjonsbekledning av polypropylen til engangsbruk

Operasjonsbekledning til engangsbruk kastes etter bruk og reduserer risikoen for infeksjon. Særlig operasjonsbekledning av polypropylen er forbundet med betydelig lavere bakteriekontaminasjon til luft og sår enn tradisjonelle skjorter og bukser av bomull   .

Clean Air Suit

Ultraren luft i operasjonssalen oppnås ved en kombinasjon av laminær luftstrøm, antall døråpninger, antall personer i operasjonssalen og Clean Air Suit. Dette er spesielt viktig ved ortopediske inngrep, inngrep med implantasjoner og pediatriske inngrep.

Clean Air Suit er spesielt utviklet for å redusere kontaminasjon fra luftbårne mikroorganismer fra helsepersonell. De beskytter bedre enn gjenbrukbar operasjonsbekledning av bomull/polyester, og gir høy motstand mot bakteriepenetrasjon    selv ved bruk av vanlig ventilasjon i operasjonssalen   .

Clean Air Suit bør brukes for å redusere infeksjonsrisikoen selv der laminær luftstrøm er installert.

Forhindre kontaminasjon fra pasientens hud

Operasjonsoppdekking og full kroppsvask kan forhindre at mikroorganismer fra pasientens hud kontaminerer det kirurgiske såret og forårsaker infeksjon på operasjonsstedet.

Operasjonsoppdekking

Operasjonsoppdekking forhindrer overføring av mikroorganismer fra pasientens hud ved kirurgiske inngrep. Væsketette materialer gir god infeksjonskontroll, mens effektiv væskehåndtering sikrer et tørrere arbeidsområde. De mest effektive oppdekkingene har færre deler og er svært brukervennlige – for å redusere risikoen for kontaminasjon.

Vask av huden

Full kroppsvask reduserer bakteriemengden på huden og dermed også risikoen for infeksjon på operasjonsstedet. Huden kan rengjøres på flere måter:

  • Såpe og vann: standard rengjøringsprosedyre for pasienten. Men dette sprer bare mikroorganismene fra steder med naturlig mye bakterier til resten av huden  .
  • Povidonjod: kroppsvask før operasjon med povidonjod gir en viss beskyttelse. Men operasjonsrelaterte stoffer som blod, puss og fett gjør det mindre effektivt   .
  • Løsning med klorheksidindiglukonat: flere studier viser at en løsning med klorheksidindiglukonat forhindrer helsetjenesteassosierte infeksjoner på intensivavdelingen   . Nyere kirurgiske prosedyrer anbefaler at pasienter dusjer to ganger med en løsning med klorheksidindiglukonat før operasjon, og at de venter i minst ett minutt før den skylles av   . Det er også mindre sannsynlighet for hudreaksjoner enn med de andre   .

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.