Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
Bilde fra helikopter av Mölnlycke-fabrikken i Mikkeli i Finland

Lukke energisløyfen

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen til fabrikkene våre. Vår fabrikk i Mikkeli i Finland har et nytt varmegjenvinningssystem som samler avtrekksvarme fra ulike prosesser, varmekilder og varmepumpeteknologi og bruker den til å varme opp bygningen. Dette vil redusere utslippene med 500 tonn CO2 i året, og reduserer de totale utslippene fra sårbehandlingsvirksomheten med 8 prosent.
 
I 2021 innførte fabrikken også et lukket kjølesirkulasjonssystem for EtO-sterilisering, som har ført til 50 prosent reduksjon i fabrikkens vannforbruk i Finland.

hidden1hidden2
ICF-tog fra helikopterperspektiv Bildet tilhører CFL Multimodal

Veien mot grønn logistikk

Vi driver kontinuerlig innovasjon for å komme nærmere vårt mål om netto nullutslipp. I år introduserte vi en ny transportør som tar seg av logistikkflyten mellom Frankrike og Belgia. Den nye logistikkflyten innebærer en overgang fra vei til en intermodal løsning, der ca. 70 prosent av avstanden tilbakelegges med tog, og resten på veien. Resultatet er at CO 2-utslippene reduseres med to tredjedeler. Toget drives utelukkende av grønn strøm, noe som også støtter den store reduksjonen av CO 2-utslipp. Det er et steg på veien mot grønn logistikk, og vi ser på måter vi kan implementere denne typen løsninger i andre prosesser.

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.