Skip to Main Content
Jeg leter etter

Bane vei for forebygging

Til tross for at det finnes forebyggingsprosedyrer, er trykksår likevel en av de mest utbredte sykehusassosierte lidelsene 

en dame som går under et tre mens hun bærer en kurv med blomster

Trykksår i forbindelse med sykehusinnleggelse 

Forekomsten av trykksår ligger på mellom 7,3 % og 23 % på sykehus i Europa og Nord-Amerika    Trykksår kan oppstå når som helst mens pasienten er innlagt på sykehus (som på akuttmottak, operasjonssal, intensivavdeling, geriatrisk avdeling og pediatrisk avdeling)    . Utsatte områder for trykksår er sakralområdet, hælen, baksiden av hodet og under medisinsk utstyr (som oksygenmasker)    .

Årsakene til trykksår

Trykksår skyldes et komplisert samspill av flere faktorer, der trykk mot pasientens hud og underhudsvev står sentralt. Ytre faktorer som forskyvning og friksjon, samt økt temperatur og fuktighet på huden, kan også bidra til trykksår    .

Belastningen med trykksår

Trykksår forårsaker unødvendig lidelse, ubehag og smerte for pasienten. I tillegg fører de til lengre sykehusopphold med et økt behov for tid og ressurser  . Totalt sett blir det en dyrere behandling: Det anslås for eksempel at den årlige kostnaden for behandling av trykksår i USA er på rundt USD 11 milliarder (ca. NOK 93 milliarder)  .

Forebygge trykksår

Kostnaden for å behandle trykksår er 3,6 ganger høyere enn å forebygge dem  . Siden det er bred enighet om den kliniske, vitenskapelige og økonomiske effekten av å innføre prosedyrer som forebygger trykksår    , fokuserer vi på hvordan vi kan skape gode forebyggingsprosedyrer for helsepersonell. Vi holder også kurs og tilbyr faglig støtte.

Viktig for å forebygge trykksår

Standard praksis for å forebygge trykksår omfatter:

 • Risikovurdering for å identifisere «risikopasienter» (vanligvis utført med et risikovurderingsverktøy (som Braden-skalaen) i kombinasjon med en vurdering av huden)
 • Vurdering av hud og vev for å se etter tegn på tidlig trykkskade
 • Forebyggende hudpleie for å styrke huden og beskytte den mot skade (ren og tørr hud bidrar til å kontrollere mikroklimaet)
 • Bruk av overmadrass for å dempe trykket
 • La sengens hodeende være hevet til maksimalt 30 grader for å redusere risikoen for forskyvning
 • Bruk av forebyggende bandasjer på områder som ofte utsettes for friksjon og forskyvning (som sakralområdet og hælen)  
 • Vende og variere stillingen til pasienter for å redusere trykkets varighet 
 • Kosthold og væskeinntak som opprettholder vevets toleranse for trykk    

Forebyggende bandasjer

Forebyggende bandasjer på utsatte områder står sentralt i forebyggingsprosedyrer. Internasjonale retningslinjer for klinisk praksis    anbefaler nå at det bør vurderes å applisere skumbandasje av polyuretan på utsatte områder for å forebygge trykksår.

En rekke studier, deriblant randomiserte kontrollerte studier, viser at slike bandasjer effektivt forebygger trykksår på sakralområdet og hælen   . De motvirker de fire ytre faktorene som bidrar til trykksår ved å redusere forskyvning, omfordele trykk, redusere friksjon og opprettholde et optimalt mikroklima       .

Systemer for vending og plassering av pasienten

En viktig del av forebyggingsprosedyrer er å variere pasientens stilling   . Det finnes flere hjelpemidler som beskytter hodet, sakralområdet og hælen ved å stabilisere pasientens stilling og fordele trykk vekk fra belastningspunkter:

 • systemer for å vende og variere stillingen til pasienten, som gjør det enklere for helsepersonell å flytte pasienten, som reduserer den fysiske anstrengelsen og som reduserer risikoen for skader blant helsepersonell   
 • fluidiserte posisjoneringsputer som enkelt formes og holder pasienten på plass inntil pasienten skal skifte stilling   
 • hælbeskyttere spesielt utviklet for posisjonering av det utsatte hælområde   

Hudpleieprodukter

Hudpleieprodukter er viktige hjelpemidler for å forebygge trykksår, som:

 • Hudrensemidler som holder huden ren
 • Barrier®-produkter som beskytter huden mot fuktighet og kjemiske irritanter i urin og avføring
 • Fuktighetskremer som tilfører fuktighet til tørr hud   

'References'

Del på sosiale medier

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.