Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

"Det er kanskje et lite inngrep, men du trenger fortsatt beskyttelse". Det skriver Ian Mason, PhD i yrkeshelse og medisinsk journalist, om bruken av doble hansker ved minimalt invasive inngrep.

En nylig publisert studie ble utført for å se nærmere på helsepersonells holdninger til bruk av doble hansker på operasjonsstuen. Undersøkelsen ble gjennomført blant operasjonspersonell ved to universitetssykehus, og den gav oppløftende resultater om at 72 % av kirurgene og 85 % av kirurgkandidatene brukte doble hansker deler av tiden, og at over halvparten av deltakerne rutinemessig brukte doble hansker.

Nedlastinger

hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.