Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

Andre retningslinjer er tydelige - doble hansker bør være rutinemessig praksis, skriver Ian Mason, PhD i Yrkeshelse og medisinsk journalist.

I 2016 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) et 186 sider langt dokument kalt «Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site infection (SSI) ». Disse retningslinjene er resultatet av to års arbeid utført av fire sentrale WHO-arbeidsgrupper, som systematisk har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon om SSI-forebygging for å etablere rammer for lokale retningslinjer. Målgruppen omfatter operasjonsteam (kirurger, sykepleiere, teknisk personell, anestesileger osv.), farmasøyter, ansvarlige for retningslinjer, toppledere og ansvarlige for infeksjonsforebygging og infeksjonskontroll. Som fastsatt av WHO er målet med retningslinjene å «gi en rekke dokumenterte anbefalinger for prosedyrer som utføres før, under og etter operasjoner for å forebygge SSI».

hidden1hidden2

En rekke ledende medisinske instanser anbefaler doble hanskerr

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) sier at for operasjonsteam er det dokumentert at bruk av doble hansker og doble hansker med indikator reduserer risikoen for hudskader og skaper derfor en effektiv barriere mot eksponering for blodbårne patogener. Operasjonsledere og lærere bør utvikle opplæringsmetoder som fremmer bruk av doble hansker for å beskytte kirurger mot hudskader.
American College of Surgeons (ACS) anbefaler global bruk av doble hansker for å redusere eksponering for kroppsvæsker som skyldes hull i hansken og kuttskader (ved visse vanskelige inngrep og i situasjoner der det kan utgjøre en risiko for inngrepet eller pasientens sikkerhet, kan kirurgen velge å se bort fra dette sikkerhetstiltaket).
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) «Det bør vurderes å bruke to par sterile hansker der det er stor risiko for hull på hansken og konsekvensene ved smitte kan være alvorlige.»
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) «Visste du at doble hansker reduserer blodkontakt med hendene hos operasjonsteamet med nesten 90 prosent?»
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) «I 12 studier ble det vist at to par hansker reduserte antall hull i hansker med 71 % sammenliknet med bruk av ett par hansker. I tre studier ble det vist at to par hansker reduserte blodflekker på huden med 65 %.»

Nedlastinger

hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.