Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
David Revez om indikatorsystem og hvorfor han bruker doble hansker

Det er blandede reaksjoner på spørsmål om bruk av doble hansker som sikkerhetspraksis uavhengig av type inngrep. Selv om kirurger gjerne vil hevde: «Hendene mine betyr alt!», «Hendene mine er en forlengelse av alle årene med tilegnet kunnskap.» eller «Nest etter hjernen er hendene mine den viktigste delen av kroppen. Uten hendene kan jeg ikke gjøre noe.», så er det fremdeles en viss motstand mot doble hansker blant enkelte kirurger, mens andre nekter å operere uten.

All kontakt med blod medfører en risiko for blodoverførbare sykdommer, som hepatitt og HIV, som er årsaken til at operasjonshansker ble innført som global praksis. Men vi vet at det ofte går hull på hansken (i opptil 45 prosent ved enkelte typer inngrep)   og hullene oppdages ofte ikke (i opptil 92 prosent av tilfellene) , så derfor anbefales doble hansker som en ekstra beskyttelse ved alle kirurgiske inngrep, og ikke bare ved høyrisikoinngrep . Det er dokumentert at doble hansker reduserer risikoen for å spre blodoverførbare sykdommer   ved å redusere eksponeringsrisikoen for både pasient og kirurg for farlig og kostbar kryssmitte og infeksjon. Cochrane-oversikten fra 2014 viser at bruk av doble hansker reduserer risikoen for blodkontaminasjon med 65 prosent og risikoen for hull på innerhansken med 71 prosent, sammenlignet med enkle hansker .

 

hidden1hidden2

Beskytte investering i mennesker

Hvorfor er dette ekstra sikkerhetslaget viktig, og hvor kommer motstanden fra? I tillegg til trygghet og den dokumenterte beskyttelsen som doble hansker betyr for helsen til personell og pasient, fungerer doble hansker også som et sikkerhetstiltak på andre måter. For sykehus er for eksempel en policy om bruk av doble hansker også en slags beskyttelse av investeringen. Hvordan?

Kirurgens hender og kunnskap er først og fremst hans/hennes levebrød, og videre en forlengelse av sykehusets «livsnerve». Kirurgens kunnskap og jobben som gjøres på sykehuset har en verdi. Det samme gjelder for alt personell i operasjonssalen. Fra et helseøkonomisk perspektiv beskytter doble hansker sykehuspersonell og sykehuset ved å redusere risiko.

Helsepersonell som er blitt kuttet med skalpell eller stukket med nål, har beskrevet dager med engstelse, søvnløshet og bekymringer etter at de ble eksponert for blod og til de fikk prøveresultatet. De jobber med hendene og er avhengige av best mulig beskyttelse. Slike skader kan føre til tapt arbeidstid, et potensielt følelsesmessig sjokk for pasient og personell, og det kan til og med ende med rettssak og få økonomiske følger.

Testing og forebyggende behandling etterpå kan være kostbart. Ifølge fire amerikanske helseinstitusjoner ligger snittkostnaden for å behandle eksponering for en pasient med hepatitt C på USD 650 og for en HIV-smittet pasient på USD 2 456 . Kostnaden i Europa er også høy: I Spania ligger kostnaden på fra EUR 172 hvis pasienten testet negativt for hepatitt B og C og HIV, til EUR 1 502 hvis pasienten var positiv for hepatitt C og HIV .

En annen bekymring er selvsagt risikoen for og behandling av infeksjon på operasjonsstedet, som kan doble sykehusoppholdet for pasienten (i snitt 16,8 ekstra dager) og gi en uke ekstra (7,4 dager) med antibiotikabehandling  . Dette øker faktisk de totale pleiekostnadene med 61 prosent .

Bruk av doble hansker er en enkel og effektiv måte for å redusere kostnadene til yrkesrelatert eksponering for hudskader.

hidden1hidden2

Omskolere hjernen for beskyttelse: Den viktige følbarheten

Julie Karlsson, sårsykepleier: Til kirurger som ikke bruker doble hansker, vil jeg bare si: «Gjør det!». Det er en utrolig enkel måte å beskytte deg selv og alle andre på. Det er dokumentert både risiko og kostnad ved å ikke bruke doble hansker. Nå gjenstår det bare å bekjempe motstanderene mot doble hansker, og oppfordre flere til å bruke dem. Flere kirurger og operasjonsteam må beskytte seg, og de må starte med å endre holdningen sin, og lære seg å bruke enda mer beskyttende og dokumenterte metoder.

Helsepersonell sier at de trenger og vil ha bedre beskyttelse, og dette behovet blir prioritert innen regelverk og anbefalinger. Både Sharps Agenda i USA og EUs Sharps-direktiv (ekstern lenke som åpnes i et nytt vindu) i Europa anbefaler for eksempel doble hansker som beskyttelse mot kuttskader og de følgene disse faktisk får. Instanser som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , Occupational Safety and Health Administration (OSHA) , Association of Perioperative Registered Nurses (AORN)   og American College of Surgeons (ACS) , for å nevne noen, anbefaler alle sammen doble hansker ved invasiv kirurgi. Det er dokumentert at doble hansker bør være standard ved alle kirurgiske inngrep , og de fleste anbefalinger, regelverk og vitnesbyrd angir doble hansker som beste praksis.

Det siste argumentet – og ofte den vanskeligste biten – mot bruk av doble hansker, er ofte følbarhet. Redusert følbarhet ved bruk av doble hansker har liten betydning i forhold til den økte sikkerheten dette gir. Ytelsen svekkes ikke med doble hansker. Studier viser at etter en innledende tilvenningsperiode til doble hansker (for de fleste kirurger tar det to dager å venne seg til dem  ), så reduseres hverken smidighet eller følbarhet, sammenliknet med uten hansker eller med enkle hansker   . En nyskapende utvikling av enda tynnere og mer følbare hansker kan være et motsvar til argumenter mot doble hansker.

Det neste steget mot fullstendig beskyttelse er å innføre et indikatorsystem for doble hansker. Doble hansker med et farget indikatorsystem (med tydelig, rask og stor hullindikasjon, slik at det er mulig å handle raskt for å redusere risikoen)  betyr enda bedre sikkerhet i operasjonssalen og best mulig beskyttelse for kirurgen, operasjonsteamet og pasienten.

hidden1hidden2

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.