Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Beskyttelse som kan sees

Biogel Indicator System er enestående på den måten at det gir en tydelig, synlig påvisning av punksjoner på tre dokumenterte måter:  

  • Tydelig – innerhanskens farge velges på bakgrunn av fargenes fysikk, så det menneskelige øyes følsomhet utnyttes optimalt.
  • Rask  – hanskene er utviklet for å gjøre ett hull synlig så fort som mulig ved å sikre at området med indikasjon vokser raskt.
  • Stor   – Biogels punksjonsindikasjon er stor og synlig på avstand.

Biogel PI Micro Indicatorsystem gir en markant tydeligere indikering enn andre kombinasjoner av doble, syntestiske hansker, og gjør hullene synlig raskest mulig .

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Kunnskap

hidden1hidden2
Økt kunnskap

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.