Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

Her er seks grunner til at to hansker er bedre enn én på operasjonsstuen:

1. Beskytt deg mot nålestikkskader.

En Cochrane-metaanalyse fra 2014 av 12 studier viste at helsepersonellets risiko for hull på hansken ble redusert med 71 prosent ved bruk av doble hansker sammenliknet med enkle hansker  . Faglitteraturen viser at kirurgiske team utsettes for å få blod, kroppsvæsker eller andre smittefarlige stoffer gjennom huden ved hele 50 prosent av alle kirurgiske inngrep  . 

2. Beskytt deg mot smitte.

En metaanalyse fra 2006 av 14 kirurgiske lavrisiko-inngrep med nesten 9 000 hansker viste at det ble hull i enkle hansker i 9 prosent av tilfellene, mens det bare ble hull i den innerste hansken til personell med doble hansker i 2 prosent av tilfellene. Doble hansker reduserer risikoen for hull med en faktor på fire  . Alle blodoverførbare patogener kan i realiteten overføres fra en pasient til helsepersonell når det blir hull i hansken. En gjennomgang av utgitt faglitteratur har påvist minst 60 ulike blodoverførbare patogener som er rapportert overført til helsepersonell etter eksponering ved uhell  . 

3. Reduser forekomsten av postoperative sårinfeksjoner.

Hull i hansken øker risikoen for postoperative sårinfeksjoner. En toårig studie viste at pasienter som fikk utført inngrep der det ble hull i hansken, var dobbelt så utsatt for postoperative sårinfeksjoner enn pasienter der det ikke ble påvist hull. Blant de pasientene som ikke fikk forebyggende antibiotika, var pasientene fire ganger mer utsatt for postoperative sårinfeksjoner når det ble hull i hansken  . 

hidden1hidden2

4. Følg anbefalte praksiser og retningslinjer.

Foreningene nedenfor støtter og anbefaler bruk av doble hansker ved kirurgiske inngrep:

  1. Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN)
  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
  3. American College of Surgeons (ACS)
  4. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
  5. Association for Perioperative Practice (AfPP)
  6. Association of Surgical Technologists (AST)

Disse organisasjonene anbefaler også at operasjonsavdelinger har en skriftlig policy for doble hansker som omfatter bruken av et indikatorsystem.

5. Beskytt deg uten tap av fingerferdighet eller følsomhet.

En rekke studier viser at fingerferdighet og følbarhet ikke påvirkes i vesentlig grad ved bruk av doble hansker sammenliknet med enkle hansker. American College of Surgeons brukte en vanlig 2-punkts diskrimineringstest til å måle effekten av doble hansker på fingerferdighet og følsomhet hos kirurger. Studien viste at fingerferdighet og følsomhet ivaretas med doble hansker  . Det kan ta alt fra 1 til 120 dager å venne seg til doble hansker.  De fleste kirurgene ble imidlertid vant til å bruke doble hansker innen to dager    . 

6. Få ekstra beskyttelse med indikatorhanske.

Bruk av indikatorhanske som den innerste hansken gir økt beskyttelse ved bruk av doble hansker. Studier viser at indikatorhansker påviser raskt og presist hull i hansken. I en studie av kjevekirurgiske inngrep ble det undersøkt 1 061 hansker som var brukt på 113 pasienter. Det var færre uoppdagede hull i gruppen med indikatorhanske enn i gruppen med vanlig kirurgisk hanske (19 prosent sammenliknet med 79 prosent)  . 

Doble hansker – det er jo fornuftig – for deg, kollegene og pasientene.

hidden1hidden2
Om forfatteren

Judith Seltzer er leder for klinisk kirurgi, kundekontakt for Mölnlycke Health Care i USA og fagkyndig klinisk spesialist for akutte og ikke-akutte helsesentre og ledende sykehuspersonell.

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.