Skip to Main Content
Jeg leter etter

Hjelpe ledere innen helsevesenet til å øke effektiviteten i operasjonssalen

Med et stort press på sykehusledere til å spare tid og ressurser finnes det flere muligheter for å øke effektiviteten i operasjonssalen.

Kvinnelige kirurger i operasjonssalen
Fremme effektivitet i operasjonssalen

Sykehusledere må stadig prøve å oppnå mer med lavere budsjetter, og derfor ønsker de å utføre inngrepene i operasjonssalen mer effektivt – uten å ofre kvalitet eller sikkerhet.

De forteller oss at det er forberedelser til operasjon og oppryddingen etterpå som koster mest og tar lengst tid i operasjonssalen.

Andre utfordringer som tapper budsjettet ytterligere, er:

  • stadig flere inngrep
  • kompliserte innkjøpsprosesser
  • nedskjæringer i utstyr
  • underbemanning
  • overtidskostnader

Utfordringer i operasjonssalen

Vi mener at det å bruke mindre tid på å håndtere kirurgiske komponenter, kan forbedre effektiviteten betydelig i operasjonssalen. Vanligvis må sykepleiere hente alt av utstyr fra lageret og sette det opp for hvert inngrep. Andre nødvendige oppgaver for å få på plass komponentene, som vareopptelling, bestilling, oppbevaring og transport, tar også tid  .

Når helsepersonell bruker lang tid på å gjøre klart til inngrep (opptil 30 minutter    i noen tilfeller), så blir ikke operasjonssalene brukt effektivt.

Og fordi de bruker så lang tid på å håndtere, pakke ut, lagre og fylle på lageret med kirurgisk utstyr, så har de mindre tid til å utføre inngrep og behandle pasienter. Dette skaper unødvendig stress. Og det igjen fører til misnøye på jobb, slik at det blir vanskelig å rekruttere nye medarbeidere og holde på dyktige kirurger.

'References'

Del på sosiale medier

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.