Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tabell 1: Oversikt over data fra digitalt system for sårdokumentasjon til analysen

Sårrelaterte parametere
Typer
International Classification of Diseases (ICD-10)
Alder ved behandlingsstart
Sted
Størrelse
Tilstand
Sårvæske
Tegn på infeksjon

Bandasjerelaterte parametere
Behandlingsvarighet
Brukstid/intervall mellom bandasjeskift
Enkelhet ved bandasjeskift
Smerte ved bandasjeskift
hidden1hidden2
Resultater
  • I løpet av evalueringstiden var det 136 pasienter (52,2 % kvinner og 47,8 % menn) med sår som egnet seg for behandling med Mepilex XT. Sår uten sårvæske ble ikke ansett som egnet for behandling med bandasjen.
  • I uke 2 ble det observert redusert sårstørrelse fra et snitt på 11,8 cm2 (SD 20,62) ved baseline til 6,6 cm2 (SD 10,96) i uke 2. Reduksjonen av sårstørrelse fortsatte i uke 4 og uke 6 (figur 1).
  • Fra baseline til uke 6 i behandlingen ble det observert en helingsrate på 31 %.
  • Mepilex XT bandasjer ble observert å håndtere sårvæske effektivt, uavhengig av mengde, type og/eller tykkelse.
  • Det ble ikke rapportert om observert lekkasje eller maserasjon i løpet av studien.
  • Median total behandlingsvarighet med bandasjen var 39 dager (i intervallet 7–309 dager). I løpet av behandlingen var median antall bandasjeskift per uke på 3 (i intervallet 1–7).
  • Mepilex XT bandasjer viste seg å være enkle å fjerne ved over 85 % av bandasjeskiftene.
  • Det ble observert en generell redusert smertegrad ved bandasjeskift fra baseline til uke 6 (smertedata basert på 18 pasienter, siden de andre pasientene ikke opplevde smerte i det hele tatt ved bandasjeskift).

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.