Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
Delhudsbrannskader
hidden1hidden2
Fiksering av hudtransplantater

For dype brannskader er en kombinasjon av eksisjon og transplantasjon generelt å foretrekke (Orgill, 2009). Pasienter med dype brannskader har ofte smerte og engstelse, og derfor er valg av riktig bandasje viktig for både hudtransplantat og donorsted.

Poster-tittel: Clinical investigation of the performance and safety of a soft silicone wound contact layer containing silver in the treatment of skin grafts and a soft silicone transfer dressing containing silver in the treatment of donor sites in surgical burn patients. Poster, SAWC Spring 2017

Forfatter: Paul Glat et al.

hidden1hidden2
studie som demonstrerer sikkerheten og effektiviteten ved Exufiber
Behandling av donorsteder

Donorsteder kan være utfordrende å behandle da disse nye sårene kan forårsake mer smerte og/eller arrdannelse hos pasienten. Å velge riktig bandasje er essensielt i behandlingen av donorsteder.

Poster-tittel: A post market follow up study to demonstrate the safety and efficacy of a gelling fibre product (Exufiber®) for the management of donor sites. 

Fortfatter: Matilda Karlsson R.N and PhD

Last ned plakaten

Poster-tittel: An open, non-comparative, post-market clinical follow-up investigation to confirm performance and safety of Exufiber® when used as intended on donor sites 

Last ned plakaten

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.