Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Metode
 • En åpen, randomisert, multisenter, ikke-underlegenhetsstudie med kontrollgruppe.
 • Inkluderer både innlagte og hjemmeboende pasienter.

Primærmål og -metodikk:

 • Å sammenligne effekten og tryggheten ved bruk av to bandasjer i behandlingen av kroniske moderat til svært væskende venøse leggsår eller leggsår med blandet etiologi, primært med venøs opprinnelse.
 • Pasienter med moderat eller svært væskende leggsår og ankel-arm-indeks (AAI) mellom 7 og 1,3, hvor bruk av en bandasje med svært god væskehåndtering var hensiktsmessig.
 • Såret hadde vært til stede mellom seks uker og 60 måneder, og med en størrelse mellom 3 og 100 cm2 og med en avstand mellom sårene med minst 3 cm.
 • Alle pasienter ble behandlet med et kjent kompresjonssystem og relevant medisinering, inkludert antibiotika og smertestillende etter behov.
 • Sårbandasjene ble lagt på ved baseline (uke 0) og skiftet ved hver planlagte kontroll. Ordinær protokoll for bandasjseskift ble fulgt. Ved behov, f.eks. om bandasjen var helt mettet, ble skift også foretatt mellom planlagte kontroller.
 • Pasientene ble vilkårlig valgt til å bli behandlet med Exufiber® eller en konkurrerende geldannende fiberbandasje. Sårets størrelse, plassering og kompresjonsbehandling ble vurdert.
 • Pasientene ble vurdert ved baseline (uke 0) og ved uke 1, 2, 3, 4 og 6 (eller tidligere ved full sårtilheling).
 • Ved hver kontroll ble følgende vurdert:
  • sårbandasjen
  • sårstatus
  • omkringliggende huds status
  • tegn til lokal infeksjon
  • sårsmerte
  • pasientskomfort

Sekundærmål og -metodikk:

 • Å sammenligne sårstatus og framdrift samt at både klinikere og pasienter evaluerte hvor enkle bandasjene var å bruke og fjerne, komfort, smerte og toleranse.
 • Pasientene som ble fulgt opp i opptil 24 uker, ble kontrollert ved behandlingsstedet, etter påbegynt behandling med bandasjene, i uke 8, 12, 16, 20 og 24 (eller inntil sårene var tilhelet i denne perioden).
 • Pasientenes oppfatning av bandasjene ble bedømt med hensyn til:
  • nivået av engstelse under bandasjeskift
  • mobilitet og komfort ved bruk
  • stikkende eller brennende følelse under bruk
  • bandasjenes evne til å bli sittende
hidden1hidden2
Relaterte produkter
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.