Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

CO2 -kalkulatoren - en oversikt

Den nye CO2-kalkulatoren gjør det enkelt for kundene å se virkningen av å erstatte eksisterende produkter med bærekraftige, ISCC-sertifiserte oppdekkinger basert på et årlig forbruk. Resultatet rapporteres både som en prosentvis reduksjon av CO2-utslipp og som den faktiske reduksjonen i kg CO2.

Kalkulatoren ble lansert i 2022.

 

Ta kontakt for en demonstrasjon

hidden1hidden2

Mölnlycke driver kontinuerlig utvikling for å tilby kundene de mest bærekraftige løsningene, uten å gå på kompromiss med sikkerheten og kvaliteten på produktene. Ved å bruke livssyklustenking på eksisterende produkter, styrer selskapet proaktivt sine produktporteføljer mot bedre bærekraftresultater.

I løpet av de siste årene har ORS introdusert en rekke ISCC-sertifiserte (International Sustainability and Carbon Certification) universaloppdekkinger som bruker fornybare, biobaserte råmaterialer. Et av de tre lagene som oppdekkingen består av, er laget av ISCC-sertifisert, massebalansert plast basert på furuolje, et biprodukt fra skogsindustrien. Som et resultat av dette finnes det nå en eksternt gjennomgått livssyklusvurdering  . Denne viste at disse oppdekkingene i gjennomsnitt genererte 20 % mindre klimagassutslipp enn tradisjonelle produkter. For å veilede kundene i konvertering til mer bærekraftige løsninger, har ORS nå utviklet et digitalt CO2-verktøy som enkelt beregner miljøfordelene ved å velge en ISCC-oppdekking fremfor et tradisjonelt produkt.

Mölnlycke tilbyr i dag ca. 20 ISCC-sertifiserte oppdekkinger, som består av opptil 30 % biobasert materiale. Fremover er planen å gradvis implementere biobasert materiale i flere produkter.

Etterspørselen etter produkter som bruker fornybare, biobaserte råmaterialer er spesielt høy i Skandinavia, Storbritannia og Benelux, men øker også i andre land. Kalkulatorens modell omfatter hele produktets livssyklus, inkludert Scope 1, 2 og 3.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.