Skip to Main Content
Jeg leter etter
Hva er trykksår?

Dette er kurs 1 av 4 om trykksår. Gjennom dette interaktive kurset vil du lære om:

 • Definisjon og klassifisering av trykksår
 • Risikofaktorer og mekanismer som forårsaker trykksår

 • Overfladisk skade sammenlignet med dyp vevsskade

Start kurset
Trykksår: hvor stort er problemet?

Dette er kurs 2 av 4 om trykksår. Gjennom dette interaktive kurset vil du lære om:

 • Trykksår; en global byrde og risikofaktorer

 • Utbredelsesgrad innenfor ulike helsetjenester

 • Vanlige områder på kroppen for utvikling av trykksår

Start kurset
Strategier for forebygging av trykksår

Dette er kurs 3 av 4 om trykksår. Gjennom dette interaktive kurset vil du lære om:

 • Behov for forebyggende løsninger

 • Spesifike forebyggende strategier som kan inkluderes i en løsning
Start kurset
Trykksår: forebyggende bruk av bandasjer

Dette er kurs 4 av 4 om trykksår. Gjennom dette interaktive kurset vil du lære om:

 • Klinisk konsensus ved bruk av bandasjer for trykksårforebygging
 • Hvordan den ideelle forebyggende bandasjen burde se ut
 • Klinisk og helseøkonomisk evidens som beviser effekten av bandasjer i forebyggingen av trykksår
Start kurset

Introduksjon til brannsår

Dette interaktive kurset vil dekke ulike typer brannskader. Du vil lære hvordan du:

 • Definerer, kategoriserer og vurderer brannskader
 • Vet når en spesialist skal konsulteres
 • Skal benytte sentrale behandlingsstrategier
Start kurset

Introduksjon til diabetiske fotsår

Dette interaktive kurset vil introdusere diabetiske fotsår ved å se på:

 • Forskjellige typer av diabetiske fotsår
 • Hvilke utfordringer og konsekvenser diabetiske fotsår får for helsesektoren
 • Risikofaktorer og vurdering av pasienten
 • Viktigheten av trykkavlastning
 • Diagnose og behandlingsmetoder
Start kurset
Hudreaksjoner ved strålebehandling

Dette interaktive kurset vil introdusere hudreaksjoner ved strålebehandling. Etter at du har tatt dette kurset vil du forstå:

 • Etilogien bak hudreaksjoner forårsaket av strålebehandling
 • Identifisere risikofaktorer
 • Forebyggende og alternative behandlinger
Start kurset
Smerte og bandasjeskift

Dette interaktive kurset vil gå igjennom historien om smerte og utviklingen av bevisstheten rundt smerte ved bandasjeskift. Etter at du har tatt dette kurset vil du være i stand til å:

 • Beskrive de viktigste milepælene
 • Identifisere store publikasjoner

Dette kurset er på engelsk.

Start kurset

Introduksjon til hudens anatomi og fysiologi

Dette interaktive kurset vil introdusere de grunnleggende prinsippene for hudens struktur og funksjon. Etter at du har tatt dette kurset vil du kunne fortså de grunnleggende prinsippende for sårheling og sårbehandling, å være i stand til å:

 • Beskrive hudens struktur

 • Beskrive hudens funksjoner

 • Forstå effekten av hudens aldringsprosess

Start kurset
Introduksjon til venøse sår

Dette interaktive kurset vil introdusere venøse sår ved å se på:

 • Definisjonen på leggsår
 • Venøse sårs innvirkning på helseøkonomien
 • Det venøse systemet
 • Kliniske tegn på venøs hypertensjon
 • Klassiske kjennetegn
 • Diagnostisering og behandling
Start kurset
Introduksjon til ømfintlig hud

Dette interaktive kurset vil introdusere ømfintlig hud ved å se på:

 • Definisjon på ømfintlig hud
 • Normal hudfunksjon
 • Sentrale risikofaktorer
 • Vurdering av huden
 • Behandle og forebygge maserasjon
Start kurset
Smerterelatert stress påvirker sårhelingen

Dette interaktive kurset vil se på hvordan smerterelatert, psykologisk, stress kan påvirke sårhelingen. Etter at du har tatt dette kurset vil du lære hvordan man vurderer stressfaktorer og forbedrer kvaliteten av pleie og kliniske resultater.

Dette kurset er på engelsk.

Start kurset
Introduksjon til helseøkonomi

Dette interaktive kurset vil introdusere helseøkonomi. Når du har tatt kurset vil du forstå:

 • Grunnleggende begreper innen økonomi
 • Hvordan helseøkonomiske data genereres
 • Hvordan helseøkonomiske data kan brukes innen sårbehandling

Dette kurset er på engelsk.

Start kurset

Relaterte produkter

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.