Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Les mer om klinisk evidens

Last ned sammendrag

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Health care professionals speaking with elderly woman

Trykkskader er en belastning.

Trykkskader er smertefullt for pasientene, og påvirker deres uavhengighet og livskvalitet  . Trykkskader er en av de vanligste tilstandene som oppstår på sykehuss   , og rammer opptil 23 prosent av innlagte pasienter  .

I dag står vi overfor omtrent 58 millioner trykkskadekomplikasjoner   som resulterer i 60 000 dødsfall hvert år bare i USA .

Personer med trykkskader har 4,5 ganger større risiko for død enn personer med samme risikofaktorer, men uten trykkskader  .

Lær mer om trykkskader

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.