Skip to Main Content
Jeg leter etter

Dedicated to new beginnings

Bruk Mölnlyckes risikovurderingsvektøy.

 

 

 

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
SSERA publikasjon
Mölnlyckes vektøy for risikovurdering er basert på evidens

Riskovurderingsverktøyet er beskrevet i publikasjonen “The Simplified Surgical Site Event Risk Assessment (SSERA) Model” som ble publisert i Wounds International i 2023.

Forundersøkelsene og utviklingen av risikovurderingsverktøyet som er beskrevet i denne publikasjonen ble utført av SSERA-gruppen, ledet av R. Morgan-Jones, Consultant Orthopaedic Surgon. Gruppen består av ni konsulenter betalt av Mölnlycke Health Care AB. Selv om en av Mölnlyckes ansatte deltok i forundersøkelsene, har Mölnlycke ikke kontrollert eller regulert undersøkelsene som ble utført av medlemmene i SSERA-gruppen.

Last ned publikasjonen: ”The simplified surgical site event risk assessment (SSERA) model“

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Fordeler

  1. For å identifisere de åpenbare risikopasientene trenger man neppe et vurderingsverktøy, men for de ikke er fullt så åpenbare pasientene vil et slikt verktøy være til hjelp for å identifisere pasienter med økt risiko for POSI hvor undertrykksbehandling vil være gunstig.
  2. Sikre at avansert behandling, som undertrykksbehandling, ikke brukes kun av gammel vane og på pasienter som ikke vil ha klinisk nytte av det.
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hvordan ble verktøyet for risikovurderingen utviklet?
hidden1hidden2

Studier i PubMed ble identifisert ved følgende søk:

  • Postoperativ sårinfeksjon

  • Risikofaktorer
  • Kirurgiske risikofaktorer

  • Risikovurdering kirurgiske snitt

1059 publiseringer ble funnet, og fra disse 20 validerte verktøy for risikovurdering av kirurgiske snitt . Gjennom en evaluering av disse utviklet vi vårt rammeverkt for risikovurdering.

For oversiktlig og enkel bruk, klassifiserte vi risikoene som enten:

  • intrinsisk (pasientrelatert)

  • ekstrinsisk (prosedyrerelatert)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Dedicated to new beginnings

Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan hjelpe ditt team med verktøyene, treningen og produktene som trengs for å behandle lukkede kirurgiske snitt.

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.