Skip to Main Content
Jeg leter etter

En god start for tilheling

Økt kunnskap for best resultat

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
risk assessment form
Når risikoen endres, bør pasientbehandlingen også gjøre det

Utilstrekkelig postoperativ behandling kan føre til postoperative komplikasjoner og ytterligere smerte for høyrisikopasienter. Dette fører til forsinket rehabilitering, forlenget sykehusopphold og økte kostnader for helsevesenet, som allerede er under press.

I Mölnlycke er vårt mål å gi pasientene best mulig rehabilitering uten komplikasjoner. Derfor har vi utviklet et risikoverktøy for å hjelpe helsepersonell å identifisere og minske risikofaktorene for å gi individuelt tilpasset postoperativ behandling for hver pasient.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Fordeler

  1. For å identifisere de åpenbare risikopasientene trenger man neppe et vurderingsverktøy, men for de ikke er fullt så åpenbare pasientene vil et slikt verktøy være til hjelp for å identifisere pasienter med økt risiko for POSI hvor undertrykksbehandling vil være gunstig.
  2. Sikre at avansert behandling, som undertrykksbehandling, ikke brukes kun av gammel vane og på pasienter som ikke vil ha klinisk nytte av det.
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hvordan ble verktøyet for risikovurderingen utviklet?
hidden1hidden2

Studier i PubMed ble identifisert ved følgende søk:

  • Postoperativ sårinfeksjon

  • Risikofaktorer
  • Kirurgiske risikofaktorer

  • Risikovurdering kirurgiske snitt

1059 publiseringer ble funnet, og fra disse 20 validerte verktøy for risikovurdering av kirurgiske snitt . Gjennom en evaluering av disse utviklet vi vårt rammeverkt for risikovurdering.

For oversiktlig og enkel bruk, klassifiserte vi risikoene som enten:

  • intrinsisk (pasientrelatert)

  • ekstrinsisk (prosedyrerelatert)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.