Skip to Main Content
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Helhetlig tilnærming til forebygging og behandling av sårinfeksjoner

 
Sårinfeksjon kan forårsake smerte og psykologisk stress og fører ofte til forsinket heling. Diagnostisering og behandling av slike infeksjoner medfører mange utfordringer for klinikeren  . Infeksjon er den mest sannsynlige enkeltårsaken til at et sår ikke heler. Hvis dette ignoreres, kan det utvikle seg fra kontaminering til kolonisering og lokal infeksjon videre til systemisk infeksjon, sepsis og flerorgansvikt, som kan være livstruende. Infeksjon i kroniske sår er ikke like enkelt å definere som i akutte sår, og kompliseres av biofilm. Kontroll av biofilm er en viktig del av behandlingen av kroniske sår.  

Behandling og forebygging

«En helhetlig tilnærming til personer med, eller med risiko for, aktiv sårinfeksjon er avgjørende for beste praksis når det gjelder forebygging, identifisering og behandling av sårinfeksjoner. Dette er spesielt viktig i forbindelse med økt antibiotikaresistens", som nevnt av International Wound Infection Institute.  

Effektiv behandling av en sårinfeksjon består av:  
  • Optimalisere vertsresponsen og behandle den underliggende patologien
  • Redusere mikrobiell sårbelastning
  • Fremme miljømessige og generelle tiltak som rent arbeidsmiljø og opplæring
Hos Mölnlycke har vi som mål å støtte denne helhetlige tilnærmingen for å oppnå et best mulig pasientutfall. Les mer om hvordan våre løsninger kan bidra til bedre behandling av sårinfeksjoner på denne siden.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Rengjøring med Granudacyn

TRINN 2

Antimikrobiell strategi

TRINN 4

Rengjøring med Granudacyn

For å håndtere eller forebygge infeksjon, anbefales det at sårene rengjøres grundig ved hvert bandasjeskift. Det er viktig å rense såret grundig i stedet for å irritere det  .

Granudacyn® er en skyllevæske til rensing og fukting av akutte, kroniske og kontaminerte sår, inkludert overfladiske brannskader og delhudsbrannskader. Hypoklorsyre (HOCl) er en stabil løsning som gjør Granudacyn til en pålitelig skyllevæske.
hidden1hidden2

1-a.png

Bevist å beskytte mot infeksjon og redusere biobyrde

Når det gjelder utfordrende sår kan man ikke overlate noe til tilfeldighetene. Derfor støttes våre sølvbandasjer alltid av evidens av høy kvalitet.

2-a.pngMindre smerte og skade – ikke bare ved bandasjeskift

Bare Mölnlycke®-bandasjer kombinerer sølvets egenskaper med Safetac®, en teknologi som beviselig minimerer smerte og skade på såret  .

3-a.pngKostnadseffektiv behandling

Kortere tilhelingstid, kortere sykehusopphold, færre bandasjeskift, redusert behov for smertestillende ved bandasjeskift og redusert biobyrde      .

Den antimikrobielle fordelen

Antibiotikaresistens er et globalt problem. Derfor anbefaler mange klinikere i dag antimikrobiell behandling   – en strategi for å fremme riktig bruk av antibiotika, som omfatter å finne sikre, effektive metoder for å behandle sårinfeksjoner.
Det er dokumentert at antiseptiske midler, som antimikrobielle bandasjer, er effektive og hurtigvirkende   – og at risikoen for resistens mot antimikrobielle bandasjer er en mindre trussel enn overforbruk av antibiotika  .
Evidensen for bruk av sølv i sårbehandlingen er signifikant bedre enn mange tror. Ved selektiv bruk har sølv ikke bare en antimikrobiell effekt, men bidrar også til bedre livskvalitet og god kostnadseffektivitet .

Når skal du bruke våre sølvbandasjer

Vi mener at de viktigste rollene for våre antimikrobielle bandasjer er å:
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Relevante webinarer i Mölnlycke Advantage
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

'References'

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.