Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
Ulike typer brannskader

Brannskader varierer betydelig i alvorlighetsgrad, med et bredt spekter av kliniske behov avhengig av en rekke faktorer, som anatomisk plassering, grad av temperatur, varighet, overflateareal og
dybde  . Brannskader blir generelt klassifisert etter dybde, i følgende kategorier  :

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hvordan velge bandasje for brannskader
helsepersonell gir pasient behandling med mepilex

Forskjellige brannskadebandasjer og protokoller dekker ulike behov:

 • For overfladiske delhudsbrannskader bør bandasjer bli liggende på såret I lengre perioder (minst en uke), til det gror , 
 • Delhudsbrannskader har moderate til høye nivåer av sårvæske der skumbandasjer og alginater kan være et alternativ  
 • Antimikrobielle bandasjer for brannskader, slik som sølvbandasjer, kan benyttes profylaktisk som en barriere for mikroorganismer  
 • En systematisk gjennomgang konkluderte med at standard bruk av sølvsulfadiazine i den konservative behandlingen av delhudsbrannskader ikke lenger kan støttes  
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Lær mer om funnene med Pr Kamolz, medforfatter av publikasjonen:

hidden1hidden2
Valg av brannskadebandasje: retningslinjer

Valget av bandasje i behandling av brannskader bør ta hensyn til flere faktorer. Følgende er retningslinjer i valg av brannskadebandasjer.

Retningslinjer fra European Burn Association (EBA) 

Valg av bandasje avhenger av: årsak, størrelse, dybde, plassering, eskudatnivå, kontamineringsnivå og kostnad.

Retningslinjer fra International Society for Burns Injuries (ISBI)  

Karakteristikker for en ideell brannskadebandasje vil være følgende:

 • gir et optimalt miljø for fuktig sårheling
 • muliggjør ventilasjon av oksygen, karbondioksyd og fuktighet
 • gir termisk isolasjon
 • ugjennomtrengelig for mikroorganismer

 • fri for partikluær kontaminering
 • sitter ikke fast i såret

 • trygg å bruke

 • akseptabel for pasienten

 • høy absorbasjonsevne

 • kostnadseffektiv

 • muliggjør overvåking av såret

 • gir mekanisk beskyttelse

 • ikke brennbar

 • steril

 • tilgjengelig i alle situasjoner

 • krever sjeldne bandasjeskift

 • klar til bruk for å redusere tid på bandasjeskift

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.