Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
forsiden av artikkelen Sårbehandling med undertrykk for lukkede sår

Sår som følge av kirurgiske inngrep bør i teorien være mindre klinisk utfordrende enn andre sårtyper, siden de generelt er «rene» og formet av forhåndsbestemte hendelser. Til tross for mange fremskritt innen teknologiene og teknikkene som brukes i de pre-, intra- og postoperative fasene av behandlingen, er komplikasjoner som oppstår i denne forbindelse fortsatt en viktig årsak til forsinket sårheling, morbiditet og dødlighet. Dette bidrar til en betydelig økonomisk belastning for helsepersonellet  .

Postoperative bandasjer er en viktig del av behandlingen av lukkede kirurgiske sår og for å sikre kontinuerlig behandling gjennom hele tilhelingsfasen, Morgan Jones, et al, 2022  har publisert et konsensusdokument som beskriver egenskapene til en ideell postoperativ bandasje. Under visse omstendigheter (f.eks. ved høyt væskenivå/lekkasje eller pasienten anses å ha høy risiko for komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske sår), er mer spesialiserte tiltak vanligvis nødvendig. Ett slikt tiltak er bruk av undertrykk over innsnittsstedet, dvs. behandling med undertrykk for lukkede sår (ciNPT). Den første delen av dette tillegget gir en detaljert gjennomgang av de publiserte dataene fra forskning utført både i laboratorier og kliniske miljøer for å belyse virkningsmekanismene til ciNPWT og undersøke effekten og sikkerheten, spesielt med tanke på forebygging av komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske sår. Den andre delen av tillegget introduserer Avance® Solo sårbehandlingssystem med undertrykk (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT), som fokuserer på resultatene av ny forskning for å evaluere ytelsen. Det finnes også en rekke kasusstudier som er relatert til bruken av Avance Solo NPWT-system på lukkede kirurgiske sår, og som fremhever viktigheten av å ta hensyn til påvirkningen på pasienten.

«Hos Molnlycke mener vi at Avance® Solo er en viktig del av vår sårbehandlingsportefølje, og at den gir klinikere og pasienter større valgfrihet og fleksibilitet når sårbehandling med undertrykk er nødvendig for å støtte tilheling og forhindre komplikasjoner etter kirurgi», sier John Timmons, Global Medical Director Wound Care

Les hele artikkelen

Klikk her for flere artikler om sårbehandling med undertrykk 

'References'

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.