Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

Til tross for framskritt innen kirurgiske teknikker er komplikasjoner etter operasjoner, slik som postoperative infeksjoner, fremdeles en utfordring og en betydelig belastning for helsevesenet.

For å møte dette problemet, samarbeidet Mölnlycke med en gruppe kirurger, ledet av Rhidian Morgan-Jones (Consultant Orthopaedic Surgeon ved University Hospital Llandough og Cardiff Knee Clinic, Cardiff, UK), for å utvikle et universelt risikovurderingsverktøy for alle pasienter som gjennomgår større operasjoner.

Verktøyet er utviklet etter en gjennomgang av eksisterende forskning. Formålet med å bruke dette verktøyet i praksis er å gi en praktisk og pragmatisk løsning for å identifisere høyrisikopasienter. Målet er å kunne forbedre utnyttelsen av perioperative sårbehandlingsressurser i høyrisikokategori (-ene), og å redusere risikoer der det er mulig (for eksempel vekttap).  Risikovurderingsverktøyet fungerer også som en praktisk hjelp ved bruk av mer kostbare risikoreduserende tiltak, slik som ved bruk av negativt trykk (ciNPT).

hidden1hidden2

“Målet er å gi brukere av Mölnlyckes løsninger for behandling av operasjonssår praktiske evidensbaserte verktøy som støtter implementeringen av klinisk hensiktsmessige og kostnadseffektive metoder for å unngå uønskede hendelser knyttet til kirurgiske snitt. Mölnlycke Health Care samarbeider om ansvarlige og bærekraftige valg”, sier Brian Andrews, Global Marketing Manager NPWT.

Last ned publikasjonen her

Mölnlyckes løsninger for behandling av operasjonssår inkluderer Mepilex® Border Post-Op, Avance® Solo NPWT-system for lukkede snitt og SSERA risikovuderingsverktøy.

For å lære mer om risikovurderingsverktøyet og Mölnlyckes løsninger for behandling av operasjonssår, besøk:
Postoperativ tilheling | Mölnlycke | Mölnlycke (molnlycke.no)

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.