Skip to Main Content
Jeg leter etter

 

 

Hvorfor markere Stop pressure ulcer day (SPUD)?

Vi vet at mange trykksår kan forebygges, men når de oppstår kan de ha en dyp innvirkning på pasientenes generelle velvære og være både smertefulle og svekkende. SPUD har vokst til å bli en internasjonal bevegelse dedikert til å forbedre livskvaliteten for risikopasienter over hele verden.  

I 2020 slutter vi oss til bevegelsen ved å holde flere webinarer som fokuserer på utviklingen av trykksår i dagens kliniske miljø, og hva vi kan gjøre for å forbedre omsorgen for alle sårbare pasienter.

Relaterte webinarer
Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt