Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
Mepilex Ag behandling av et sår

Håndtering av og utfordringer ved brannskader:

 • Mange utfordringer ved brannskader, inkludert treg sårheling,
  infeksjon, smerte, kontrakturer og hypertrofisk arrdannelse.
 • Redusering av risikoen for infeksjoner vurderes som høyeste prioritet.

Sølv som et topisk antimikrobielt hjelpemiddel:

 • Ionisert sølv er et egnet topisk antimikrobielt virkemiddel for
  å forebygge akutte infeksjoner hos pasienter med økt risiko,
  for lokalbehandling av sårinfeksjoner og i tillegg til systemisk
  antibiotikabehandling å behandle lokal spredning eller
  systemisk sårinfeksjon.
 • Sølv abefales av International Wound Infection Institute som
  et topisk antimikrobielt middel i behandlingen av brannskader.

Mepilex® Ag:

 • Til bruk på en rekke ulike lite til medium væskende sår,
  inkludert delhudsbrannskader, hvor håndtering av infeksjon er
  nødvendig.
 • Sterk og omfattende evidens som støtter bandasjens effektivitet,
  når det gjelder selve sårhelingen og kostnader forbundet
  med behandlingen.
 • Det myke silikonlaget er utviklet for å minimere smerte og
  skade på såret og omkringliggende hud.

Klinisk evidens:

 • Syv randomiserte kontrollstudier (RCT): Resultatene omhandler
  heling/helingstid, smertehåndtering, infeksjon, arrdannelse, kostnader,
  pasient- og klinikerperspektiv.
 • I de fleste studiene førte bruken av Mepilex Ag til raskere
  heling/re-epitelisering, redusert smerte, færre bandasjeskift og mindre tid brukt på bandasjeskift, signifikant og målbar kostnadsbesparelse, besparelse av andre ressurser
  (som redusert tidsbruk og bruk av smertestillende midler som følge av
  redusert smerte), enklere å bruke samt tilfredshet hos pasient og kliniker,
  sammenlignet med kontrollgruppenesom fikk en annen bandasje. I studiene hvor arrdannelsen ble undersøkt, førte Mepilex Agtil positive resultater.
 
hidden1hidden2
Konklusjon

Mepilex Ag gir et godt klinisk og kostnadsbesparende resultat sammenlignet med en rekke andre sårprodukter, som sølvbandasjer og semi-biologiske bandasjer i behandlingen av delhudsbrannskader hos barn og voksne.

hidden1hidden2
Relaterte produkter
hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.