Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Før og etter

Gjenskapningen av Maria Koijcks kunstverk ble først og fremst gjort for illustrative formål og er som sådan ikke basert på vitenskapelig bevis. Derfor kan vi verken kreve eller rapportere hvor mye avfall som ville blitt redusert i denne spesielle saken. Ikke desto mindre, for å gi en relevant visuell representasjon av resultatet, har vi forsøkt å gjøre vår rekreasjon så ærlig og virkelighetsnær som mulig.

I vår gjenskapningsfilm hevder vi at ProcedurePak-løsningen kan redusere kirurgisk emballasjeavfall med opptil 90 %. Beviset som støtter denne påstanden, sammen med andre fordeler med våre tilpassede prosedyrepakker, finnes i denne denne rapporten.

 
hidden1hidden2
Hva skjedde med avfallet fra gjenskapningen
Alt kontaminert perioperativt avfall som er anskaffet og brukt har blitt deponert på adekvat måte, i henhold til sykehuspraksis. Ikke-kontaminerte engangsinstrumenter fra Mölnlycke-prosedyrepakken er samlet inn for å brukes til opplæringsformål.
 
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.