Skip to Main Content
 
 
 
Gloved hand with surgical instrument

Klinikernes sikkerhet

SERMO-undersøkelsen avdekket at 93% av kirurger mener at hansker av høy kvalitet reduserer sjansen for eksponering for blodbårne virus. I tillegg var 92% av kirurger enige om at hansker av høy kvalitet forbedrer sikkerheten til klinikere i operasjonsstuen, og påvirker deres følelse av å bli beskyttet mot nålestikkskader.

 
Pasientsikkerhet
healthcare professional wheeling in patient in into OR

Undersøkelsen fant at kirurger ser en klar sammenheng mellom hansker av høy kvalitet og pasientsikkerhet. 81 % av kirurger mener at hansker av høy kvalitet påvirker de totale pasientresultatene, og 89 % er enige om at hansker av høy kvalitet forbedrer pasientsikkerheten i operasjonsstuen.

Angående Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) oppgir 78 % at svikt i hansker øker risikoen for HAI.

Vår kunnskap

Lær mer om viktigheten av doble hansker for fullstending beskyttelse.

Økt innsikt

'References'

Velg marked

Velg markedet ditt