Helseøkonomisk introduksjon

5 apr, 2016
Helseøkonomi
20 min. lest

Dette interaktive kurset vil gi en innføring i det grunnleggende konseptet og terminologien innen helseøkonomi. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du kunne se helseøkonomi i sin sammenheng og mer spesifikt:

  • Forstå hvordan helseøkonomiske data samles og brukes innenfor sårbehandling