Pasientvarming

Aktivt selvvarmende teppe til pasient oppvarming

Av: Mölnlycke Health Care, august 30 2016Postet i: Pasientvarming

Reduksjon av hypotermi og forbedret varmekomfort for pasienten ved bruk av et aktivt selvvarmende teppe til engangsbruk før, under og etter operasjon: Et randomisert multisenterforsøk

Raeder J, Geertsen K, Van de Velde M, Van Gerven E, Horn B, Torossian A. Reduced hypothermia and improved patient thermal comfort by perioperative use of a disposable active self-warming blanket: A randomized multicenter trial. Poster presented at: 67th Annual Postgraduate Assembly in Anesthesiology; 2013 Dec 13-17;

Dette forsøket vurderte effekten og sikkerheten ved det aktive, selvvarmende teppe, når det anvendes til kontinuerlig, aktiv oppvarming i perioden før, under og etter operasjon, ved å måle kjernekropstemperatur, forekomst av hypotermi, pasientens varmekomfort og uønskete hendelser før, under og etter operasjon.

Utilsiktet hypotermi før, under og etter operasjon er en alminnelig tilstand, som er forbundet med økt risiko for infeksjon, blødning, skjelvinger etter operasjon, kardiovaskulære komplikasjoner og ubehag for pasienten, men det er en tilstand, som kan forhindres.1 Det første fall i kropstemperatur etter induksjon av generell anestesi tilskrives omfordelingen av blod fra kjernen til periferien.2

Oppvarming av huden før operasjon (forvarming) har vist seg effektiv ved å minimere hypotermi, som skyldes omfordeling av varme. Et aktivt, selvvarmende teppe til engangsbruk er blitt anvendt i dette forsøk. Teppet inneholder lommer med et inhold av jern, som aktiveres, når det utsettes for luft. Teppet holder en gjennemsnitstemperatur på 44 °C i minst 10 timer og kan brukes i hele perioden før, under og etter operasjon.

Design

271 voksne pasienter på fem europeiske sykehus ble inkludert i et randomisert, prospektivt, åpent parallelgruppeforsøk. 25 pasienter ble trukket ut av forsøket på grunn av protokolavikelser, slik at 246 pasienter var tilgjengelige for analyse. Pasientene hadde planlagt ortopediske, gynekologiske eller øre-nese-hals-operasjoner med en varighet på 30-120 minutter under generel anestesi.

Pasientene ble vilkårlig tildelt i intervensjionsgrupper med aktiv opåvarmnng (hvor de fikk minst 30 minutter forvarming før induksjone av generell anestesi) eller til kontrolgruppen (hvor de ikke fikk aktiv opvarming).

Aktiv oppvarming fortsatte til øretemperaturen nådde over 36,5 °C på oppvåkningsavsnittet. Hvis kjernetemperaturen faldt til under 36,5 °C under operasjonen, ble aktiv oppvarming tillatt i henhold til sykehusets standardbehandling. Vitale parametre og pasientens kjernetemperatur ble målt med regelmessige mellemrom i hele perioden før, under og etter operasjonen.

Resultater

Pasienter i intervensjonsgruppen hadde en signifikant høyere (p<0,001) kjernekropstemperatur før, under og etter operasjonen (36,52°C ± 0,37°C) i forhold til personer i kontrolgruppen (36,34°C ± 0,34°C). Pasienter i intervensjonsgruppen hadde en signifikant lavere forekomst av hypotermi under operasjon og etter operasjon sammenliknet med pasienter i kontrolgruppen. Intervensjonsgruppen rapporterte i tillegg  om en signifikant høyere score for varmekomfort. Når det aktive, selvvarmende teppet ble anvendt, holdt signifikant flere pasienter SCIP-målene enn i kontrolgruppen (58 versus 36 prosent).3

Konklusjon

Anvendelse av det aktive, selvvarmende teppet under operasjon ga en reduksjon i hypotermi og en forbedret varmekomfort for pasienten. Det ble ikke registrert utilsiktede hendelser.

Hovedpunkter

Anvendelse av et aktivt, selvvarmende teppe før, under og etter operasjon (BARRIER EasyWarm):

  • Reduserer hypotermi under og etter operasjonen.
  • Forbedrer varmekomforten for voksne pasienter, som gjennomgår en elektiv operation.

Dette er et resumé av en poster er udarbejdet af Mölnlycke Health Care som en service for helsepersoner. Det indeholder ikke den fuldstendige tekst, og Mölnlycke Health Care giver ingen garanti, med hensyn til hvor fuldstændigt det gengiver alle emnerne på posteren.

 

Referencer: 1. Perioperative thermoregulation and temperature monitoring. Insler SR, Sessler DI. Anesthesiol Clin. 2006;24:823-37. 2. A systematic review on the effectiveness of prewarming to prevent perioperative hypothermia. de Brito Poveda V, Clark AM, Galvão CM. J Clin Nurs 2013; 22:906-18. 3. Specifications manual for national hospital inpatient quality measures. The Joint Commission. Set measure ID#: SCIP-Inf-10, version 3.2

Del dette

Mer fra den samme kategori

Pasientvarming - før, under og etter operasjon

Hvert år brukes store sykehusressurser på håndtering av den økende trusselen av postoperative...

Forsøk viser et overlegent BARRIER EasyWarm

Resultatet av en randomisert klinisk forsøk, der en sammenlikner BARRIER EasyWarm...

Nye online-kurs om pasientoppvarming

Utilsiktet perioperativ hypotermi bør unngås. Med Mölnlyckes online-kurs om pasientoppvarming,...