Venøse leggsår - en global utfordring

Venøse leggsår – Forebygging og behandling

Leggsår er et stort problem for helsesektoren og et stort helseproblem for mennesker over hele verden. Venøse leggsår utgjør kanskje så mye som 80 % av alle bensår1. De er også en betydelig økonomisk byrde for helsesektoren.

Det er mulig at antallet leggsår vil øke kraftig de kommende år på grunn av faktorer som en eldre befolkning, fedme, samenfallende sykdom, intravenøs misbruk av narkotika og sosial isolasjon.

Redusert livskvalitet hos pasienter med venøse leggsår

Det innebærer et betydelig ressursforbruk og økonomiske kostnader for helsevesenet, men det er også en betydelig byrde for pasienten. Det kan gjelde både......

Hva er et venøst leggsår

Et venøst leggsår er et kronisk sår med åpning i huden og eksponert vev, som ikke tilheles. Dersom.......

Smerte og infeksjon

Smerte er vanlig hos pasienter med kroniske sår1og er beskrevet som ett av de verste aspektene ved å leve med et kronisk sår.2...

Årsaker til venøse leggsår

Skadede klaffer som kan være forårsaket av traume (slik at de ikke kan hindre tilbakestrømming av blodet), medfører oppsamling av venøst blod nederst i bena. Dette forårsaker......

Om venøse leggsår

Venøse leggsår
Venøse leggsår er den vanligste årsaken til bensår, med estimater i området 37 – 81 % 2,3,4Venøse leggsår har en enorm sosioøkonomisk innvirkning.
Venøs hypertensjon fører til en rekke mikroangiopatologiske endringer. I de alvorligste tilfellene brytes huden ned, og det dannes et sår.
Den primære årsaken til venøse leggsår er venøs hypertensjon som skyldes venesykdom.

Det finnes andre teorier om hva som bidrar til utviklingen av venøse leggsår

  • Mikrosirkulatoriske forstyrrelser
  • Fibrincuff-teorien
  • Trap"-hypotesen
  • Hypoksi i leggen
  • Akkumulering av hvite blodceller
  • Rollen til proteinaser i vev
  • Fibroblaster ved kronisk venøs insuffisiens


Det er mer enn 40 perforantvener som kobler sammen de dype og de overfladiske venene.
Det venøse pumpesystemet består av musklene i nedre legg og fotpumpene. Muskulær kontraksjon er den viktigste aktivatoren av pumpesystemet.
Hos en frisk person i liggende stilling strømmer blodet langsomt gjennom venene i leggen, og trykket i ankelen er 70 – 100 mmHg. Det faller til 10 – 20 mmHg under gange og til 55 mmHg i sittende stilling.
Dersom klaffene i de overflatiske venene og perforantvenene ikke fungerer som de skal, oscillerer blodet opp og ned i venesegmentene. Dette resulterer i venøs refluks, som fører til venøs hypertensjon under gange og ødem under fysisk aktivitet.
Jo mer omfattende og distal den venøse refluksen er, desto større risiko er det for sårdannelse.<ut Class="entityreference" DisplayText=" "> </ut>

Andre løsninger

Safetac teknologi

Den diabetiske fot - forebygging og behandling av sår

En terapeutisk tilnærming til forebygging og behandling av trykksår

Referanser
1. Agnew MS, Gottrup F (2007) Causation of venous leg ulcers, cited in Marson MJ et al Leg ulcers a problem based learning approach. Mosby London

2. Adam DJ, Naik J, Hartshorn ET (2003) The diagnosis and management of 689 chronic leg ulcers in a single visit assessment clinic. European Journal of Vascular and Endovascular surgery 25:462 – 468

3. Briggs M, Closs SJ (2003) The prevalence of leg ulceration: a review of the literature. EUMA Journal 3 (2): 14 – 18, 20

4. Valencia IC, Falabella A, Kirsner RS (2001) Chronic venous insufficiency of venous leg ulceration Journal of American Academy of Dermatology 44:401 – 421.

Referanser

1. Agnew MS, Gottrup F (2007) Causation of venous leg ulcers, cited in Marson MJ et al Leg ulcers a problem based learning approach. Mosby London

2. Adam DJ, Naik J, Hartshorn ET (2003) The diagnosis and management of 689 chronic leg ulcers in a single visit assessment clinic. European Journal of Vascular and Endovascular surgery 25:462 – 468

3. Briggs M, Closs SJ (2003) The prevalence of leg ulceration: a review of the literature. EUMA Journal 3 (2): 14 – 18, 20

4. Valencia IC, Falabella A, Kirsner RS (2001) Chronic venous insufficiency of venous leg ulceration Journal of American Academy of Dermatology 44:401 – 421.

Del dette