Postoperativ blemmedannelse

Introduksjon til postoperativ blemmedannelse

Mölnlycke Health Care erkjenner utfordringene helsepersonell står overfor nå det gjelder behandling og forebygging av postoperativ blemmedannelse. Informasjonen i delen om postoperativ blemmedannelse er utformet for å bidra til å øke din kunnskap om postoperativ blemmedannelse og for å formidle noen av løsningene Mölnlycke Health Care kan tilby for behandling og forebygging av postoperativ blemmedannelse hos dine pasienter

Forebygging av postoperativ blemmedannelse

Det er klinisk vist at Mepilex®Border bidrar til å redusere postoperativ blemmedannelse hos pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneartroplastikk....

Krav til en operasjonsbandasje

Det er kjent at sårsmerte ved bandasjeskift er svært belastende når man lever med et kronisk sår. Når det gjelder akutte sår, slik som operasjonssår, er antallet bandasjeskift færre, men...

Årsaker til postoperative blemmer

Post-operative wound blistering can cause pain, discomfort and persistent wound leakage, and carries a risk of surgical site infection. Ousey, Gillibrand and Stephenson undertook a comparative study of the current literature to find a way of reducing the statistical rates of blistering....

Postoperativ blemmedannelse

Blemmedannelse er definert som tilstanden når epidermis løsner fra dermis slik at det dannes fingerlignende forhøyninger av epidermalt vev som holder epidermis og dermis sammen svekkelsen gjør at de to lagene blir adskilt 1

Problemomfanget
Prevalensen blir stadig bedre dokumentert i litteraturen, og det er særlig høy forekomst av blemmer ved ortopediske avdelinger, spesielt hos pasienter som har gjennomgått hofte- og kneartroplastikk:

 • 13 %-35 % prevalens hos pasienter etter ortopedisk kirurgi1-7

 

Prevalens er også rapportert for pasienter som har gjennomgått andre kirurgiske prosedyrer, som:

 • Keisersnitt
 • Hjerte-/thoraxkirurgi
 • Abdominal kirurgi som hysterektomi

 

Kliniske konsekvenser av postoperativ blemmedannelse
Blemmedannelse kan8

 • Predisponere for økt risiko for SSI i såret - føre til dypere infeksjon og protese-sepsis
 • Forsinke sårtilhelingen
 • Føre til ytterligere kirurgiske intervensjoner
 • Øke pasientens smerter
 • Redusere pasientens livskvalitet
 • Resultere i utilfredse pasienter

 

Økonomiske konsekvenser av blemmedannelse
Blemmedannelse kan:

 • Føre til ytterligere kirurgiske intervensjoner
 • Føre til forlenget sykehusopphold
 • Føre til flere bandasjeskift
 • Øke tidsforbruket til pleie
 • Øke behovet for smertelindrende medisiner

 Referanser

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Del dette