Pasientvarming

Risiko og konsekvenser ved hypotermi

Hypotermi er en vanlig, men alvorlig bivirkning ved kirurgi og kan skje før, under eller etter operasjon, og føre til:

  • Økt risiko for medisinske komplikasjoner, som infarkt, hjertestans og iskemi1
  • Økt risiko for postoperative sårinfeksjoner1
  • Videre behandling og forlenget sykehusoppholdstays, som betyr økte kostnader1
  • Økt ubehag og bekymring for pasienten1

De økonomiske konsekvensene ved hypotermi

Pasienter med mild hypotermi får tre ganger så mange postoperative sårinfeksjoner (SSI) som normoterme pasienter. Når pasienter utvikler SSI, kan det føre til økte behandlingskostnader og forlenget sykehusopphold. Et kostnadsoverslag per SSI er ca 21 000 kr2.

Med den rette perioperative varming kan postoperative sårinfeksjoner reduseres med 25-30 prosent.2.

Lær mer om perioperativ hypotermi

Del dette