Lær mer om behandlingsstrategier

Selv om det i dag er anerkjent at det finnes situasjoner der trykksår er uunngåelig, kan pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår, identifiseres før sår oppstår dersom risikoen evalueres.