Mikroklima | Mölnlycke Health Care

MikroklimaDefinisjon - temperatur og fuktighet i kontaktflaten mellom det lokale kroppsvevet
og bandasjen.

Harde fakta

 • Det er kjent at fuktighet har innvirkning på hudens funksjonsevne
 • Reduserer stivhet - mykgjør huden, maserasjon
 • Reduserer styrken - opptil 96 %, fører til erosjon
 • Øker friksjonskoeffisienten
 • Øker adhesjon til kontaktflaten – økt risiko for skjærkrefter
 • Fremmer abrasjon, pussdannelse og ulcerasjon
 • Øker hudens pH - ph endres fra surt til basisk
 • Økt temperatur øker metabolismehastigheten
 • Økt temperatur fører til økt svetting
 • I kontaktflaten mellom hud og bandasje "fanges" kroppsvarmen slik at huden varmes raskt opp - varme akkumuleres og fuktighet samles opp
 • Dyrestudier har vist en sammenheng mellom varmeakkumulering og sårdannelse14