Lær mer om etiologien bak trykksår

  • Indre og ytre faktorer må vurderes
  • En strukturert risikovurdering skal foretas – ikke glem å foreta revurderinger
  • En nøyaktig dokumentering av hver vurdering er meget viktig
  • På bakgrunn av risikovurderingen skal en forebyggingsplan implementeres