Smertens innvirkning | Mölnlycke Health Care

Smertens innvirkning

Trykksår er smertefulle sår som kan ha stor innvirkning på pasientens livskvalitet. Smerten ved trykksår har ofte blitt undervurdert. I nylige kartleggingsstudier er imidlertid følgende pasientstatistikk rapportert:

  • Opptil 87,5 % av pasientene oppgir at de opplever smerte ved bandasjeskift12
  • Det blir rapportert at prevalensen av smerte ved trykksår er 16,3 % 13


I nylig publiserte retningslinjer fra NPUAP/EPUAP oppgis det at denne smerten både kan "kvantifiseres" og "differensieres" fra andre smerteepisoder og, som et viktig poeng, at den forekommer både under prosedyrer og ved hvile. I retningslinjene anbefales det videre at alle pasienter med trykksår bør få foretatt en smertevurdering ved bruk av en validert skala og at det iverksettes tiltak for profylakse og behandling.

Eksempel på verktøy for smertevurdering

VAS

I de senere årene har smerte eller forandring i sensitivitet blitt identifisert som en risikofaktor, selv om det kreves ytterligere forskning på området.