Kategori/ Grad 4 Subkutant vevstap.


Helhudskade med eksponert ben, sener eller muskler. Det  kan være nekrose/fibrin eller sårskorpe på deler av sårsengen. Ofte foreligger underminering og tunnelering. Vær oppmerksom på at dybden her varierer med lokaliseringen, for eksempel på et øre hvor det ikke er subkutant vev; sår i fase 4 kan involvere muskler og støttevev.

 

I USA har NPUAP tilføyd ytterligere to kategorier som omfattes av grad 4
i andre klassifikasjonssystemer, som for eksempel fra EPUAEP.