Kategori/ Grad 3 Helhudskade.


Helhudskade. Underhudsfett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke blottet. Det kan være nekrose/fibrin i såret, men dette skjuler ikke dybden av vevstap. Kan omfatte underminering og tunneldannelse. Vær oppmerksom på at dybden her varierer med lokaliseringen, for eksempel på et øre hvor det ikke er subkutant vev.