Forekomsten av trykksår

Forekomsten av trykksår blir vanligvis målt ved en av to metoder4,5

 • Prevalens - den vanligste metoden. Kan defineres som det antall av en gitt populasjon som har en spesifikk tilstand på et spesifikt tidspunkt. Dette omfatter både pasienter som hadde et trykksår ved innleggelse og de som har fått et slikt sår etter innleggelse.
 • Insidens – kan defineres som antall nye tilfeller av en spesifikk tilstand over en gitt tidsperiode. En mer kompleks metodologi, tidsperioden blir vanligvis målt i uker eller måneder
 • De to termene blir ofte brukt på feil måte – men siden de har helt ulik betydning, er det viktig at de blir brukt korrekt
 • Erverevet i institusjon – dette viser til trykksår som oppstår etter innleggelse på sykehus/pleiehjem. Dette kan være en mer relevant målemetode dersom man evaluerer effekten av forebyggende regimerPrevalensen av trykksår varierer fra land til land og er ofte høyere innenfor spesialbehandling som intensivbehandling og eldrepleie.

Forekomsten av trykksår

 • 5 europeiske land
  5947 pasienter inkludert6
  – 18,1 % prevalens
 • USA: 651 fasiliteter inkludert
  85838 pasienter7
  – 14,8 % prevalens
 • Canada: nasjonal prevalens8
  – 26%
 • Australia: forskjellige publiserte rapporter9
  – 4.5- 27%
 • Kina – kartleggingsstudie med 2913 pasienter10
  – 1,8 % prevalens
 • Sør-Korea11
  – 0,44 - 0,49% insidens på akuttavdeling
  – 47,4 % innenfor hjemmepleie
  – 21,7 - 45,5 % på intensivavdeling