Sårbehandling

93 prosent av pasienter foretrekker en bandasje med Safetac® teknologi

Av: : Mölnlycke Health Care, april 11 2014Postet i: Sårbehandling

Målet med denne studien var å sammenligne bandasjer med Safetac® teknologi med bandasjer med tradisjonell hefting.


3034 pasienter i 20 land med akutte eller kroniske sår ble behandlet med ulike bandasjer uten Safetac®. Stort sett alle typer sår var representert. Ved sårskift hos profesjonell helsearbeider, ble skade på såret ved fjerning av bandasjen registrert.

Ved fjerning av bandasjen ble pasienten bedt om å vurdere smerte ved hjelp av en VAS-skala. I tillegg ble de bedt om å vurdere smerte før og etter selve bandasjeskiftet. Det ble byttet til en bandasje med Safetac® teknologi og hele prosessen med måling av smerte ble gjentatt ved neste sårskift.

Resultaet var tydelig. Smerte ved bandasjeskift er betydelig lavere ved bruk av bandasjer med Safetac®. Smerte før og etter er også redusert. Forskjellen i skade på såret var tilstede, men ikke statistisk signifikant (p<0,05).

På spørsmålet om hvilken type bandasje pasientene foretrakk, svarte 93% en bandasje med Safetac® teknologi.


Les mer:
A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. (pdf, 912 kb)

Del dette

Arrbehandling med Safetac teknologi

Resolution of inflammation during healing minimises scar formation, whereas persistence of the primary insult results in continued inflammation...

Invitro-studie-sammenhengen mellom sølv og antimikrobiell effekt

Silver possesses a broad-spectrum antimicrobial action and has therefore been incorporated in a wide range of wound dressings in order to manage...