Vaskulær kontroll

Det er meget viktig å bestemme fotens vaskulære status siden det har stor betydning for sårbehandlingen og sannsynligheten for sårtilheling og for å identifisere et eventuelt behov for revaskularisering3,6,7anbefal: Palpasjon av fotpulsen —palpasjon av puls i dorsalis pedis og posterior tibial bør foretas. Dersom pulsen ikke er palpabel eller det er mistanke om arteriesykdom, bør det uføres andre tester, som dopplerundersøkelse og ankel- arm-indeks (AAI eller ABPI).

Undersøkelse med tanke på karsymptomer, for eksempel, intermitterende klaudikasjon (dvs. smerte i leggende ved gange) eller hvilesmerte (konstant smerte i føtter og ben som blir verre i liggende stilling eller i varmen fra sengetøyet). Dersom det foreligger signifikant perifer arteriesykdom, bør det søkes råd fra ekspertise på karsykdommer. Dersom man mistenker at pasienten har dårlig blodsirkulasjon, bør det iverksettes tiltak mot risikofaktorer for arteriesykdom. Man kjenner til visse faktorer for økt risiko for arteriesykdom, for eksempel høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå.
Det bør avklares om disse faktorene foreligger, og behandlingsstrategier for minimering av risikofaktorer for arteriesykdom bør introduseres. IDF6,7anbefaler
Fokus på blodtrykk, dyslipidemi (unormalt lipidnivå i blodet), røykeslutt og bruk av blodplatehemmende midler som acetylsalisylsyre.