Trykkavlastning

Avlastning av trykk på såret er en sentral faktor av behandlingen. Dersom man ikke prøver å oppnå dette, vil behandlingen i beste fall være mindre effektiv og i verste fall uten effekt. Å tilby hjelpemidler som krykker eller rullestol, vil anspore til den mest effektive metoden, som er å unngå vektbelastning fullstendig. I de fleste tilfeller er dette vanskelig å oppnå, og i beste fall vil pasientene redusere aktivitetsnivået, spesielt når de lever med et potensielt kronisk sår. Å lytte til pasienten og diskutere seg frem til en brukbar tilnærming til dette problemet, er selvfølgelig det beste. Fullstendig trykkavlastning (dvs. overhodet ikke trykk på området) er vanskelig å oppnå med det meste av tilgjengelig utstyr, spesielt for vektbærende områder av foten, og trykkreduksjon er derfor et mer realistisk mål.

 

Dessverre finnes det ikke mye forskninglitteratur som sammenligner vanlige metoder for å løse dette problemet. The International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)6,7anbefaler imidlertid at man bruker TCC (Total Contact Casting) ved behandling av nevropatiske, ikke-infiserte, ikke-iskemiske diabetiske fotsår på fotsålen, og på bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon anses dette ofte som gullstandarden. IWGDF foreslår også gipssko og gipsstøvler som alternative modaliteter.
Dersom det er mulig at såret er nevroiskemisk, er en støvel av Scotchcast et alternativ13. Nye gipsemetoder med syntetisk, halvstiv gips, som omfatter bruk av gips i tøffelstørrelse ("slipper casts") eller gips til under kneet, er utprøvd som et alternativ ved både nevropatiske og nevroiskemiske fotsår4. Selvheftende polstring med hull, som er laget av filt og festes rett på huden, er for tiden ikke anbefalt for behandling av fotsår på grunn av problemer med infeksjonskontroll.

"Walkers" som kan tas av, er et alternativ til gipsemetoder. Siden de kan tas av, reduseres behandlingseffekten. For å øke tilhelingsprosenten til et nivå som kan sammenlignes med TCC, anbefaler IWGDF at de blir modifisert slik at de ikke kan tas av.

Under aktiv sårdannelse er terapeutisk skotøy (dvs. standard eller målsydd ortopedisk fottøy) ikke anbefalt, men det kan være eneste mulighet i svært kompliserte tilfeller. Ved alvorlig deformitet og kraftig endret biomekanikk av fot og ben kan en målsydd "walker" som kan tas av, være et alternativ.

Det endelige valg av trykklindrende eller trykkreduserende modalitet avhenger av tilgjengelig dokumentasjon og en rekke faktorer, deriblant brukervennlighet, sikkerhet og egnethet for alle aktiviteter (f.eks. sengeleie, sitting og forflytning). Til syvende og sist må utstyret fungere sammen med den valgte bandasjen. Bandasjer beskytter foten, men bidrar ikke til trykkavlastning.