Brannskader

Brannskader - Klinisk sammendrag

Av: : Mölnlycke Health Care, april 14 2014Postet i: Brannskader

Bakgrunn

Hudskade påvirker disse funksjonene negativt og øker risikoen for pasienten. Skader forårsaket av varme, som vanligvis kalles “brannskader”, gir svært alvorlige skader på huden og ødelegger hudens beskyttende funksjon. Omfattende brannskader kan derfor være en av de mest livstruende og livsendrende hendelser en person kan oppleve og stiller enorme krav til helseomsorgen. Det antas at de fleste brannskader er små, men siden mange ikke går til lege med slike skader, er det lite data som støtter denne antakelsen (Hermans, 2005). Selv ved begrensede brannskader kan hudskader åpne for inntrenging av bakterier, smerten kan være betydelig og vansirende arr kan oppstå (Rockwell et al, 1989).

Alvorlighetsgraden av den faktiske brannskaden er avhengig av to faktorer; skadens størrelse og hvor dyp vevsskade varmekilden har forårsaket. Når man anslår skadens innvirkning på pasientens helsetilstand, må man også ta i betraktning andre hendelser og helsefaktorer, som inhalasjonsskade (fra røyk og varme gasser som ble inhalert på skadetidspunktet), relaterte skader (som frakturer i ekstremiteter som har oppstått ved forsøk på å flykte fra hendelsen) og underliggende medisinske tilstander.

Typer brannskader 
Brannskader kan oppstå av mange årsaker:
•    Direkte kontakt med et varmt objekt (kontakt)
•    Kontakt med en flamme eller overopphetet gass (flamme)
•    Kontakt med en varm væske (skolding)
•    Passering av høyspent strøm gjennom kroppen
•    Eksponering for kjemikalier
•    Eksponering for en strålekilde.

Les hele artikkelen her. 

Del dette

Behandling av brannskader

Behandling av brannsår - Safetac bandasjens rolle Brannsår er svært smertefullt, ofte traumatisk og kan føre til permanent arrdannelse, deformering og i værste fall død1....