Brannskader

Behandling av brannskader

Av: : Mölnlycke Health Care, april 14 2014Postet i: Brannskader

Behandling av brannsår - Safetac bandasjens rolle

Brannsår er svært smertefullt, ofte traumatisk og kan føre til permanent arrdannelse, deformering og i værste fall død1. Behandlingen er basert på omfanget, dybden og alvorlighetsgraden av forbrenningen, som betegnes som overfladisk, delhuds- og helhudsbrannskader2. De viktigste målene for behandlingen av brannsår er å fjerne alt dødt vev, fremme heling, forebygge sårinfeksjoner og hudtap, vedlikeholde funksjonen av den berørte kroppsdelen, og oppnå sårlukking så fort som mulig3.

Behandling med sølvsulfadiazin (SSD) blitt brukt som standard behandling i over 30 år. En rekke bivirkninger av behandlingen har blitt dokumentert (leukopeni, overfølsomhet, allergiske reaksjoner, misfarging av sårseng, mikroorganisme-resistens og smerter ved påføring og fjerning4. Derfor har man sett etter effektive alternative behandlinger.

Mepilex Ag viste seg å være et bedre alternativ i en komparativ, randomisert, kontrollert undersøkelse versus SSD, i behandlingen av delhudsbrannskader5. I en undersøkelse som omfattet 101 forsøkspersoner (Mepilex Ag, n=49, SSD, n=51) var 71,7 % av brannskadene behandlet med Mepilex Ag helet ved siste besøk, mot 60,8 % i SSD-gruppen. Antall bandasjeskift var betydelig lavere i Mepilex Ag-gruppen, 2,2,  mot 12,2 SSD-gruppen.

En vesentlig forskjell i gjennomsnittlig smertescore, til fordel for Mepilex Ag, ble notert ved applisering av bandasjen (p = 0,018) og ved bruk av bandasjen (p = 0,048). De gjennomsnittlige samlede omkostninger av behandlinger var på 309 dollar (Mepilex Ag) i forhold til 513 dollar (SSD).

I to komperative studier viste Mepitel også en betydelig hurtigere helbredelsestid6,7, færre bandasjer brukt (p <0.05) 6, mindre skorpedannelse (p<0.05), mindre bandasjeskift (p<0,05) og signifikant lavere gjennomsnittlige daglig sykehusutgifter7 i forhold til SSD.

Mepitel oppretholdt et fuktig sårmiljø, fremmet sårheling og var lett og forholdsvis smertefritt å bruke6,7. Andre bandasjer med Safetac teknologi er også blitt rapportert som fordelaktige i behandlingen av brannsår, som for eksempel Mepitel One, Mepilex Border, Mepilex Border Lite og Mepilex Transfer.

 

Brannskadet barnefot

 

Hudtransplantasjon

Hudtransplantasjon er en kirurgisk prosedyre som brukes for å hurtig gjenopprette hudens integritet i sår som er store og ikke direkte kan lukkes ved sutur8. Frisk hud fra et område på kroppen flyttes til et område med manglende hud. Huden festes ved hjelp av klips (hud)lim eller stifter, hvor sistnevnte kan være smertefullt å fjerne. Bandasjer kan også brukes, og bør ideelt sett forhindre mekanisk forskyvning, tillate sårvæske å drenere, gi antibakteriell vikrning, samt ikke sitte fast i transplantatet og åpne områder av såret (9).

Mepitel viste seg å være et effektivt alternativ til en konvensjonell fikseringsbandasje av nytransplanterte sår (9). Ved bruk sammen med bomulls gasbind som sekundærbandasje, var fjerning av Mepitel bandasjen og sekundærbandajsen smertefritt. Smertefrie resultater ble også innhetet fra 53% av pasientene (n =38) når Mepitel ble brukt, sammelignet med parafin gasbind som primærbandasje (alle pasienter som brukte gasbind opplevde noe smerte).

Bruken av Mepitel som fiksering i stedet for 'tie-over' bandasjer på underekstremiterene hudtransplantasjoner har også blitt brukt. Medoden innebærer å sette inn stifter eller hudlim rundt kantene av hudtransplantatet, legge parafin gasbind over transplantatet, etterfulgt av et lag med et vått gasbind med saltvann, dette er så dekket med Mepitel bandasje som overlapper kantene av transplantatet med 2-3 cm. Fordelene med denne teknikken i forhold til  'tie-over' bandasjen er at den gir homogen spenning, hindrer kutt i hudtransplantatet og reduserer spenning og muligheten for å få bindevevsskader (10)

Et donorsted er et område av kroppen hvor hud har blitt høstet for å få
hudtransplantat (8). I et studie med 40 pasienter reduserte Mepilex Transfer antall smertefulle bandasjeskift på donorsteder etter å blitt introdusert (11). I et seriestudie ble to donorsted og transplantasjons sår fullstendig helbredet uten rapporterte smerter og med en sunn overfladisk hud etter behandling med Mepitel.

Insert Tale 6 – Burn Care – key studies

Del dette

Brannskader - Klinisk sammendrag

Bakgrunn Hudskade påvirker disse funksjonene negativt og øker risikoen for pasienten. Skader forårsaket av varme, som vanligvis kalles “brannskader”, gir svært alvorlige skader...