Mölnlycke Health Care - | Mölnlycke Health Care

Sår som lukter

Sår som lukter

Det kan være mange årsaker til at et sår lukter. Det kan være dødt vev i såret og/eller såret kan være infisert. Lukt fra såret er ofte et sosialt problem for pasienten. 

Referanser

There may be many reasons why a wound will have a bad odour. This may be because of presence of dead tissue in the wound or/and the wound can be infected. Odour from the wound is often a social problem for the patient.

Melgisorb® AgExudation Level: Medium

Når infeksjonsrisikoen er høy, velg Melgisorb® Ag. Den absorberer opp til...

Mepilex® AgExudation Level: Medium

Mepilex®Ag er en skumbandasje for middels væskende kroniske eller akutte...

Mepilex® Border AgExudation Level: High

Mepilex® Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...

Mepilex® Border Sacrum AgExudation Level: High

Mepilex® Border Sacrum Ag er en alt-i-ett skumbandasje for svært væskende...

Mepilex® Heel AgExudation Level: Medium

Trykksår, diabetiske fotsår eller væskende sår på hæl eller ankelknoke. Mepilex® Heel...