Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2

Program for helse, miljø og sikkerhet

Hos Mölnlycke er vi opptatt av å drive virksomhet på en bærekraftig måte. Vi slår oss ikke til ro med det vi har oppnådd, men har hele tiden som mål å gjøre det enda bedre. Dette førte til etableringen av det nye programmet for helse, miljø og sikkerhet med nye mål for de neste årene.

Fremme gode arbeidsforbindelser

Det er viktig å respektere de ansattes rettigheter, og dette utgjør ett av hovedprinsippene i både våre etiske retningslinjer og vår leverandørstandard. Dette omfatter de ansattes rett til forsamlingsfrihet på jobb og kollektive forhandlinger. Vi praktiserer også nulltoleranse for slaveri og enhver bruk av tvungent eller pålagt arbeid, og vi informerer kontinuerlig våre leverandører om vår leverandørstandard for å sikre at dette ikke skjer.

Bekjempe korrupsjon

Vi er et stort selskap med virksomheter over hele verden, og er derfor svært opptatt av å forhindre korrupsjon i forbindelse med våre virksomheter eller leverandører. Vi har en global kanal der våre medarbeidere kan rapportere hendelser knyttet til korrupsjon. Vi undersøker alle rapporterte hendelser og iverksetter tiltak i tråd med definerte prosedyrer og oppfølgingstiltak der det trengs.

Beskytte menneskerettighetene

Alle ansatte som jobber for Mölnlycke har krav på den samme respekten for menneskerettighetene og de ansattes rettigheter uansett hvor de er i verden. Vi vil ikke gjøre forretninger med leverandører som ikke respekterer de ansattes rettigheter.

Vi ber leverandørene våre om å undertegne vår leverandørstandard og å delta i undersøkelser om menneskerettigheter der det trengs. Vi evaluerer over 50 prosent av våre hovedleverandører, og dette omfatter en vurdering av menneskerettigheter i henhold til våre etiske retningslinjer.

hidden1hidden2

Aktivt med i offentlig politikk

Vi bidrar aktivt for å fremme god praksis innen bransjen for medisinsk utstyr og helsesektoren ved å engasjere oss i offentlige retningslinjer. Vi utvikler stillinger innen offentlige retningslinjer og deltar i ansvarsbevisst lobbyvirksomhet, hovedsakelig gjennom vårt medlemskap i Eucomed, som fremmer bransjen for medisinsk utstyr i EU, men også som medlem av følgende bransjeforeninger: AdvaMed i USA, Medical Technology Association of Australia (MTAA), Canadas Medical Technology Companies (MEDEC) og svenske Medtech.

Overholde lover og forskrifter

Vi er svært nøye med å overholde alle relevante lover og forskrifter i alle land der vi driver virksomhet. Vi har egne samsvarsansvarlige som skal sikre at vi følger alle lovpålagte regler innen ulike områder som ansettelse og miljøpåvirkning, og at vi følger lover mot bestikkelser og korrupsjon.

De ansatte og eksterne samarbeidspartnere oppfordres til å søke råd og/eller rapportere hendelser til våre samsvarsansvarlige. For tilfeller knyttet til ulovlig eller uetisk atferd har vi også en direkte varslerkanal til et team bestående av Chief Compliance Officer, EVP Human Resources og General Counsel. Dette teamet avgjør hvilke avdelinger som skal undersøkes i forbindelse med hendelsen.

Avskaffe barnearbeid

Som internasjonalt selskap har vi og våre leverandører et ansvar for å bidra til å avskaffe barnearbeid der vi driver virksomhet. Vi overvåker kontinuerlig våre leverandører og ved mistanke om barnearbeid vil vi umiddelbart iverksette tiltak for å sikre at dette ikke skjer.

Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.