Skip to Main Content
Jeg leter etter

Våre kvalitetssystemer

Vi har et strengt prosessbasert kvalitetssystem for å sikre en jevn høy kvalitet. Vi har interne prosedyrer for risikohåndtering og intern kontroll. I tillegg til våre globale prosesser har også de enkelte anleggene et lokalt kvalitetssystem, samt egne ansatte med ansvar for lokal kvalitetsstyring og samsvar.

Vi har et styringssystem for leverandørytelse  som skal overvåke, forbedre og kontrollere leverandørenes ytelse, og vi kontrollerer leverandørene våre jevnlig (inkludert tredjeparts revisorer der det trengs).

Kontakt oss
Velg marked

Velg markedet ditt