ProcedurePak® kundetilpassede prosedyrepakker

Øk effektiviteten på hele sykehuset med kundetilpassede prosedyrepakker

Kundetilpassede prosedyrepakker inkluderer alle engangsoperasjonsprodukter som trengs for et bestemt kirurgisk inngrep. ProcedurePak® -pakker fra Mölnlycke Health Care er en komplett serviceløsning, som kombinerer prosedyrespesifikke produkter, sikrer høyeste sikkerhet, leverings- og logistikkløsninger samt løpende undervisning og veiledning. Tilsammen gir dette mer tid, krefter og kostnadseffektivitet.

ProcedurePak® kundetilpassede prosedyrepakker

ProcedurePak® kundetilpassede prosedyrepakker er satt sammen for å inneholde...

Learn more

Effektivitet på operasjonsstuen

I en tid med reduserte offentlige budsjetter og refusjoner, må sykehusledelsen...

O.R. Efficiency Partnership Program

OREPP can help your hospital save time. The formula for success is to work...